Oslava 70. výročia kňazskej vysviacky Gorazda Zvonického

(Močarany, 9. júla 2018) – Počas víkendu, v dňoch od 22. do 24. júna, sa v Močaranoch, ktoré sú súčasťou mesta Michalovce, konali Močarianske dni. Súčasťou programu boli pre saleziánsku rodinu dve dôležité udalosti.

Prvá sa niesla v duchu osláv nedožitého 70. výročia kňazskej vysviacky saleziána dona Andreja Šándora, básnickým menom Gorazd Zvonický. Don Andrej Šándor sa narodil v Močaranoch a jeho rodáci mu v bývalej škole zriadili Pamätnú izbu Gorazda Zvonického.

Druhá udalosť je spojená s umiestnením relikvie blahoslaveného Titusa Zemana do filiálneho Kostola svätého Gorazda počas eucharistického slávenia. Vďaka výpravám dona Titusa sa aj don Šandor mohol v 50. rokoch minulého storočia dostať na západ. Eucharistickej slávnosti predsedal don Jozef Ižold, provinciál saleziánov, kazateľom bol don Štefan Turanský, koncelebrovali miestny pán farár don Peter Hrabovecký, don Pavol Grach a ďalší kňazi z miestnej cirkvi.

Celé podujatie počas troch dní obohatil bohatým kultúrnym programom Komorný zbor “Zvony” a detský orchestrík zo slovenskej obce Selenča (Srbsko), ďalej Svojina, Močaranka a Viňančan. Osobitným obohateným bola prítomnosť a svedectvo bývalých žiakov dona Šándora, na čele s pánom Michalom Kaňom a Fraňom Subjakom. Obrovskú zásluhu na zorganizovaní celej slávnosti mala pani A. Kostovčíková, ktorá je dušou všetkých podobných podujatí v Močaranoch.

Informoval: Štefan Turanský SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.