Oslávme spoločne Týždeň Laudato Si

(Bratislava, 22. mája 2023) – Tento týždeň (21. – 28.5.) slávime Týždeň Laudato Si, pri príležitosti 8. výročia vydania rovnomennej encykliky pápeža Františka. Môžeme ho sláviť spolu s celou Cirkvou tým, že sa zapojíme do aktivít, ktoré podporia myšlienky Laudato Si.

V združení mladých Laura začali sláviť už 14.5. workshopom Udržateľnosť v každodenných maličkostiach a rozhodnutiach. Ako sa vyjadrila jedna z lektoriek workshopu: „Mňa dnes sprevádza myšlienka, že možno téma ekológie a udržateľnosti je pre ľudí stále neatraktívna alebo si pred ňou zakrývajú oči, nie sú ochotní spraviť zmenu. A tak si uvedomujem, že k ekologickému spôsobu života naozaj nemôže byt človek donútený ani dotlačený, ale naopak by k tomu mal prirodzene smerovať, byť inšpirovaný a ochotný povedať si, áno, chcem byť súčasťou prírody a starať sa o ňu. Malo by to vychádzať z vnútra, z tej Božej stopy, ktorá je v nás zanechaná a prirodzená.“

V tomto týždni vás pozývame spojiť sa v modlitbe. Inšpiráciou pre nás môže byť aj film The Letter (List). Rozpráva príbeh štyroch osôb, ktorých sa osobne dotkla klimatická kríza a cestujú do Ríma, aby sa stretli s pápežom Františkom. Môžete si ho pozrieť či už v rodine alebo v stredisku, spoločenstve. Nebojte sa zorganizovať aj spoločné premietanie tohto filmu.

Konkrétnym vyjadrením môže byť aj zapojenie sa do aktivít, ako je čistenie svojho okolia Upracme Slovensko alebo pomocou ľuďom v okolí, ľuďom bez domova, seniorom, ľuďom na okraji spoločnosti.

Počas týždňa sa uskutoční niekoľko celosvetových podujatí, vrátane podujatia venovaného filmu The Letter (27. mája) a ukončenia týždňa (28. mája) slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Viac informácií nájdete na stránke laudatosiweek.org. Vyplnením formulára sa zaregistrujte a získajte najnovšie informácie.

Zdroj: www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.