Osobitné slovko zo srdca pre mladých od dona Artimeho

(Bratislava, 11. novembra 2016) – Mladým poviem: Bude sa mi páčiť, ak nám Boh dá príležitosť stretnúť sa ešte druhý. Vidieť sa, aby sme sa rozprávali aj dve hodiny, tvárou v tvár, nie iba na okraj nejakej festy, ktorá bola veľmi pekná; ale stretnúť sa a rozprávať sa a podeliť sa o to, čo nosíme v srdci. Moje slovko dnes je toto: Pozývam vás, drahí mladí, aby ste nikdy neopustili, nevzdialili sa od Boha a vášho života. Pozývam vás žiť naozaj s Ježišom vo vašom srdci. Lebo som presvedčený, že to je garancia šťastia.

Pozývam vás – ako vždy hovorieval don Bosco – veriť v seba, lebo Boh vám dal dary. Pozývam vás žiť nie iba pre seba samých, ale aj pre druhých. Pozývam vás byť veľkodušní. Pozývam vás nemať strach, keď v sebe objavíte Božie plány, či pre projekt krásneho života v láske v manželstve, či pre projekt života povolania rehoľného, kňazského, misionárskeho, nech je ktorýkoľvek, či byť veľkým odborníkom v nejakej profesii v službe celému spoločenstvu.

Moje pozvanie je toto: Nikdy sa nebojte toho, čo Boh hovorí vo vašom srdci. A nikdy nepovedzte nie. Tak alebo tak, toto snívam od Boha pre každého z vás.


 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.