Otec provinciál navštívil dielo v Azerbajdžane

(Baku, Azerbajdžan, 28. marca 2013) – Provinciál don Karol Maník navštívil 14. – 18. marca v rámci pravidelnej vizitácie saleziánsky dom patriaci pod slovenskú provinciu v meste Baku v Azerbajdžane. Porozprával sa so všetkými ôsmymi bratmi i s farníkmi.

2013 03 27 Baku2

Saleziáni v Baku spravujú jediný katolícky kostol v celej krajine. Zároveň je Azerbajdžan jedinou krajinou na svete, v ktorej ako kňazi pôsobia len saleziáni. Už trinásty rok sa venujú najmä pastorácii domácich Azerbajdžancov a cudzincov prostredníctvom katechéz, omší a doučovaniu detí a mládeže.

2013 03 27 Baku5

„V kostole je to zaujímavé. Ľudia prídu cez deň, pýtajú sa, rozprávajú sa. Vždy sa tam striedajú dvaja – traja bratia,“ opisuje rozdiely don Maník. „Prebieha tam adopcia na diaľku, cez ktorú podporujeme 25 rodín.“ Ďalším veľkým projektom je doučovanie asi 400 chudobných detí. Bez neho by sa nedostali na strednú či vysokú školu, lebo by si nemohli dovoliť zaplatiť učiteľov. „Tento rok prvýkrát po desiatich rokoch činnosti pomáhajú s doučovaním aj domáci dobrovoľníci,“ dodáva k tomuto projektu provinciál.

2013 03 27 Baku3

„Keď som sa pýtal detí, prečo sem chodia, vraveli, že videli ihrisko, hralo sa na hudobných nástrojoch. Ako všade u saleziánov. Niektorí domáci Azerbajdžanci však odpovedali: Lebo chceme spoznať Krista. Toto dielo nie je o masách, lebo tu sa nedá hovoriť o veľkých číslach, ale veríme, že Pán Boh pôsobí,“ zhrnul otec provinciál.

tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.