Otec provinciál slávi prvé narodeniny v úrade

(Bratislava, 30. januára 2015) – Deň pred sviatkom dona Bosca sa v slovenskej saleziánskej rodine nesie v duchu dvojitých osláv. Súčasný provinciál don Jozef Ižold oslavuje 30. januára svoje narodeniny. K dnešnému sviatku mu už stihla zablahoželať komunita bratov pri slávnostnom obede a tiež zamestnanci provincie pri krátkom pohostení.

Po gratulácii provinciál každému rozdal čerstvý výtlačok Hesla na rok 2015 a spoločne si pozreli video odkaz  hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho saleziánskej rodine na Slovensku k sviatku dona Bosca, ktorý slávime 31. januára.

Spoločne nášmu provinciálovi vyprosujeme veľa Božích milostí a pozývame zapojiť sa ku gratuláciám prostredníctvom jedného Zdravasu.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.