Otvorenie dvestoročnice: Aký program pripravujú saleziáni v Taliansku?

(Rím, Taliansko, 13. augusta 2014) – Už 16. augusta saleziánska kongregácia s celou saleziánskou rodinou oficiálne otvorí rok dvojstého výročia od don Boscovho narodenia. „Dvestoročnica nám ponúka príležitosť posilniť saleziánsku rodinu z duchovného a apoštolského pohľadu, ale tiež zviditeľní veľké hnutie, ktoré založil don Bosco. Je pre nás zdrojom inšpirácie. Bude zaujímavé zdôrazniť výzvy, problémy, potreby, očakávania vtedajších mladých a porovnať ich s dnešnými, aby sme boli schopní ponúknuť im nie odpoveď dona Bosca, ale našu odpoveď, založenú na odn Boscovej charizme, ktorá patrí nielen saleziánom, ale celej Cirkvi a spoločnosti,“ vysvetlil vikár hlavného predstaveného, don Francesco Cereda.

Program osláv bude nasledovný:

Piatok, 15. augusta 2014

17:30 – Castelnuovo Don Bosco, Nám. Cafasso: Príchod hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho, stretnutie s obyvateľmi rodiska Jána Bosca. Privítanie primátorom a správcom farnosti

18:00 – Castelnuovo Don Bosco, Madonna del Castello: Svätá omša, predsedá hlavný predstavený: „Don Bosco ako súčasť dôvery v Máriu v jeho vlastnom meste“

19:15 – Procesia z Madonna del Castello po Castelnuovo Don Bosco

Sobota, 16. augusta 2014

8:00 – Pešia púť z Castelnuovo Don Bosco na Colle Don Bosco

9:30 – Colle Don Bosco, hlavné námestie: Akadémia ku cti dona Bosca, po príchode procesie privítanie s biskupom Fiandinom, pozdrav hlavného predstaveného, pozdrav prefekta provincie Asti

11:00 – Colle Don Bosco, bazilika: Svätá omša, predsedá hlavný predstavený, obnovenie rehoľných sľubov saleziánov. Počas omše hlavný predstavený formálne vyhlási otvorenie dvestoročnice.Tento program môžete sledovať na internete o 18:00.

12:00 – Colle Don Bosco, divadlo: udelenie čestného občianstva Castelnuova Don Bosco hlavnému predstavenému.

Nedeľa, 17. augusta 2014

11:00 – Castelnuovo Don Bosco, farský kostol sv. Ondreja apoštola: Omša so spomienkou na krst sv. Jána Bosca, ktorej bude predsedať don Enrico Stasi, provinciál Piemontu a Valle d’Aosta

2014 08 13 ANS 200

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.