Otvorenie kauzy blahorečenia a svätorečenia saleziánky Rosetty Marchese

(Vatikán, 27. januára 2021) – Kongregácia pre kauzy svätých oznámila 13. januára kardinálovi Angelovi De Donatis, vikárovi Rímskej diecézy, že Svätá stolica udeľuje Nulla Osta/Bez námietky pre otvorenie kauzy blahorečenia a svätorečenia Božej služobnice Matky Rosetty Marchese (1922-1984).

Týmto oznámením, diecézne skúmanie života, cností, povesti svätosti a zázrakov na príhovor zosnulej generálnej predstavenej Rosetty Marcheseovej, pokračuje vypočúvaním svedkov a zhromažďovaním listinných dôkazov.

Saleziánka Rosetta Marchese sa narodila v Aoste 20. októbra 1922. Svoje prvé sľuby zložila v Inštitúte dcér Márie Pomocnice v Turíne 5. augusta 1941. Študovala najprv v Turíne, a potom vo Vercelli, aby získala diplom učiteľky. V roku 1947 ukončila štúdium literatúry na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho srdca v Miláne. V rokoch 1947 až 1958 bola učiteľkou v Turíne v misijnom dome „Matka Mazzarello“. V rokoch 1959 až 1961 bola riaditeľkou v Caltagirone a v rokoch 1961 až 1965 v Ríme (Via Dalmazia). V roku 1965 ju poverili vedením veľkej rímskej provincie „Sv. Cecília“. V rokoch 1971 až 1973 bola riaditeľkou spoločnosti Lecco Olate, a potom provinciálkou milánskej provincie „Nepoškvrnenej Márie.“

V roku 1975, počas XVI. generálnej kapituly, bola zvolená za radkyňu-vizitatórku a v nasledujúcej generálnej kapitule z roku 1981 bola zvolená za generálnu predstavenú saleziánok. Po dlhej chorobe 8. marca 1984 obetovala svoj život, ako matka Mazzarello, za svätosť inštitútu. V tento deň matka Rosetta ukončila svoj pozemský život. V júli 2019 sa otvoril proces blahorečenia.

Jej hlboký vnútorný život a vášeň pre výchovu, v duchu charizmy dona Bosca a Matky Mazzarellovej, sú plodnými zdrojmi života a nádeje pre inštitút FMA, pre celú saleziánsku rodinu a pre Cirkev.

zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.