Otvorenie školského roka na provincialáte

(Bratislava, 11. septembra 2013) – V pondelok 9.9.2013 sa zišlo vyše štyridsať pracovníkov a pracovníčok provincialátu Saleziánov dona Bosca, Domky, Savia a Vydavateľstva don Bosco na spoločnom otvorení školského roka 2013/14.

Provinciál Karol Maník, SDB a saleziáni – delegáti zodpovední za jednotlivé úseky predstavili navzájom svoje tímy a celkovú organizačnú štruktúru. Provincialát slúži saleziánskemu dielu na Slovensku, jednotlivým domom a komunitám.

V snahe skvalitniť túto službu prebieha prvá fáza tzv. Projektu obnovy. Jej súčasťou je aj rekonštrukcia časti priestorov na Miletičovej 7, ktorá umožní sústredenie celého provincialátu a spolupracujúcich organizácií na dve susediace chodby. „Sľubujeme si od toho zlepšenie komunikácie, prepojení a spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami,“ uviedol provinciál a obnovené priestory posvätil. Zároveň všetkých povzbudil k ochote a profesionálnym výkonom v prospech diela, ktoré „nie je naše, ale Božie“.

Projekt obnovy bude v tomto školskom roku pokračovať ďalšími fázami – postupným skvalitňovaním práce oddelení, nastavovaním komunikačných tokov, rozvojom vzťahov s darcami a podporovateľmi. Zmyslom tohto je budovať provincialát, ktorý podporuje, animuje a stimuluje komunity v kvalitnom napĺňaní poslania saleziánov na Slovensku a je k dispozícií pre ich potreby.

Informoval: jm

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.