Otvorili sme nemocnicu v Južnom Sudáne!

(Južný Sudán, 14. decembra 2012) – Koncom novembra sa naša nemocnica v Manguo v Južnom Sudáne dočkala svojho otvorenia. Začala poskytovať zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov okresu Maridi (ktorí pochádzajú predovšetkým z kmeňa drobných poľnohospodárov Azande).  Zdravotné stredisko sa tak stalo súčasťou diela, v ktorom saleziáni prevádzkujú základnú školu, denné voľnočasové centrum pre deti a mládež i poľnohospodársku farmu.

Spoločný projekt SAVIO o.z. a BOSCOAID sa začal realizovať v septembri 2011 a je podporený z prostriedkov štátneho rozpočtu SR cez program oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. Ďalšiu časť prostriedkov na vybavenie a prevádzku nemocnice poskytol výnos verejnej zbierky Tehlička pre Južný Sudán.  V rámci projektu, ktorý potrvá do februára 2013 sa ešte plánuje zriadenie mobilnej ambulancie a zdravotná osveta pre miestnych obyvateľov. 

2012_12_14_savio2.jpg

2012_12_14_savio3.jpg

2012_12_14_savio.jpg

2012_12_14_savio1.jpg

2012_12_14_savio4.jpg

2012_12_14_savio5.jpg

Prevzaté z www.savio.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.