Pápež František napísal list ku dvestoročnici dona Bosca

(ANS, Rím 16. júla 2015) – Hlavný predstavený chce v krátkom videopozdrave celej saleziánskej rodine krátko predstaviť list Svätého Otca Františka (v taliančine tu), ktorý napísal pri príležitosti dvojstého výročia narodenia dona Bosca. Pápežov list má dátum 24. júna 2015, teda dátum dňa, kedy don Bosco slávil svoje meniny.

Samotný list Svätého Otca v slovenčine zverejníme v najbližších dňoch, teraz prinášame preklad videopozdravu hlavného predstaveného. 

 

 

Posolstvo hlavného predstaveného

Predstavenie listu pápeža Františka

Moje drahé sestry a drahí bratia v saleziánskej rodine vo svete!Nemôžem skryť radosť, ktorú prežívam v týchto chvíľach, keď vám môžem predstaviť list, ktorý len pred niekoľkými hodinami Svätý Otec, pápež František, poslal našej saleziánskej rodine pri príležitosti dvestoročnice narodenia svätého Jána Bosca. Je to vzácne gesto lásky, otcovstva, veľké ohodnotenie nášho miesta v Cirkvi a veľké pozvanie prežívať ešte zodpovednejším spôsobom túto službu, ktorú máme konať.

Pápež František nám hovorí, že nás chce predovšetkým povzbudiť, aby sme dávali výchovné a evanjelizačné odpovede, ako by ich dal don Bosco. Pápež nás pozýva naďalej hľadať posledných, tých, ktorí nás väčšmi potrebujú. Pozýva nás vytrvalo vychovávať s láskavosťou, s vášňou, ako je to pre nás typické, ako to vieme a ako nám to povedal už na Valdoccu.Pápež nás pozýva pomáhať mladým nájsť si miesto v tomto svete, v ktorom komunikácia a všetky médiá súvisiace s ňou sú tak dôležité. Pápež nás pozýva, aby sme v našej pozícii kresťanských vychovávateliek a vychovávateľov rozvíjali veľmi živé sociálne dobrovoľníctvo.Pápež nás pozýva sprevádzať mladých na ceste viery.

Skutočne, je to vzácna príležitosť v tomto období dvestoročnice, keď sa o nejaký čas stretneme pri slávení, presne 16. augusta, dvesto rokov od milostivého dňa, v ktorý prišiel na svet don Bosco a kedy Duch vzbudil tento vzácny dar v Cirkvi.

Zostáva mi len povedať, že od tohto momentu dávame list k dispozícii všetkými prostriedkami, aby ho mohli čítať na všetkých miestach vo svete, kde je naša saleziánska rodina veľmi živo prítomná.

Želám vám z celého srdca, aby sme my všetci mohli uviesť do života tento vzácny dar, ktorý nám dáva Svätý Otec a ktorému on chcel dať názov: „Ako don Bosco, s mladými a pre mladých“. Je v úplnej zhode s Heslom na tento náš rok.

Moje drahé spolusestry a spolubratia, želám vám všetko dobré, posielam vám môj srdečný pozdrav, nech vás žehná Pán. Dovidenia.

2015 07 16 list papeza 2

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.