Pápež František navštívi 21. júna 2015 Turín a uctí si Turínske plátno a svätého Jána Bosca

(Vatikán, 5. novembra 2014) – „Je mi potešením vám oznámiť, že ak Boh dá, 21. júna budúceho roku pôjdem na púť do Turína uctiť si Turínske plátno a svätého Jána Bosca počas dvojstého výročia od jeho narodenia,“ oznámil dnes veriacim na konci generálnej audiencie sám pápež František. Na túto tému sa uskutočnila dnes ráno aj tlačová konferencia.

2014 11 05 ANS papez

Na konferencii boli prítomní arcibiskup Nosiglia z Turína, ktorý je pápežským kustódom pre Turínske plátno, primátor Turína Piero Fassino a zástupkyňa primátora Elis Tisi, a Dr. Marco Bonatti, manažér komunikácie Výboru pre vystavenie Turínskeho plátna v roku 2015. Saleziánov zastupoval don Francesco Cereda, vikár hlavného predstaveného.

„Vystavenie Plátna v turínskej katedrále má významnú dôležitosť pre dva dôvody: sústreďuje pozornosť na svet mladých ľudí a trpiacich. Kvôli týmto dôvodom pápež František povolil slávnostné vystavenie, ktoré je prepojené s jubileom dvojstého výročia od narodenia svätého Jána Bosca,“ uviedol arcibiskup Nosiglia.

Arcibiskup, ako pápežský kustód pre Turínske plátno, tiež vysvetlil tému vystavenia v roku 2015, ktorá zahŕňa citát z evanjelia: „Nik nemá väčšiu lásku“ (Jn 15, 13). Návšteva vystaveného Turínskeho plátna neznamená kontempláciu mŕtveho muža, ale skôr žijúceho muža, ktorý vedie k väčšej láske.

Zajtra, 6. novembra, sa uskutoční ďalšia tlačová konferencia v Turíne, počas ktorej arcibiskup Nosiglia a zástupkyňa primátora uvedú systém rezervácie návštev, novú webovú stránku, komunikačnú kampaň a ďalšie kroky v súvislosti s vystavením.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.