Pápež František píše do „svojej“ školy

(Vatikán, 12. novembra 2020) – Pri príležitosti 90. výročia založenia saleziánskej internátnej školy „Wilfrid Barón de los Santos Ángeles“ v argentínskom Ramose Mejia, kde mladý Jorge Mario Bergoglio navštevoval v roku 1949 šiestu triedu, poslal pápež František list zástupcovi riaditeľa školy. Agentúra ANS priniesla znenie listu, pripájame preklad:

Drahý brat,

pri príležitosti 90. výročia založenia diela dona Bosca v Ramos Mejia sa obraciam na Vás a na všetkých členov tejto milovanej saleziánskej rodiny. Pripájam sa k vášmu poďakovaniu za všetky tie roky zasievania radosti evanjelia do toľkých detí a mladých a do sŕdc mnohých rodín a periférií spoločnosti.

S vďakou si spomínam na to, ako som v roku 1949 študoval v šiestom ročníku školy Wilfrid Barón de los Santos Ángeles a dostal som formáciu v štýle dona Bosca, otvorenú pre prácu, tvorivosť a radosť. Školský život tvoril jednotný celok a nebol čas nudiť sa: štúdium, zdieľanie, modlitba, pomoc chudobnejším, manuálne činnosti. Všetko, čo sme robili a čo sme sa učili, tvorilo harmonickú jednotu a pripravovalo nás na život so zmyslom pre zodpovednosť a s horizontom transcendencie.

Povzbudzujem vás, aby ste v tejto perspektíve pokračovali vo vašej práci, a aby ste pamätali na slová svätého Jána Bosca: „Svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí.“ Nech sa táto radosť, ktorá pramení zo stretnutia s Pánom, odráža v každej jednej z vašich aktivít, aby evanjelium žiarilo a dostalo sa ku každému.

Nech vás Ježiš žehná a Panna Mária Pomocnica kresťanov nech sa o vás materinsky stará a chráni vás. A, prosím, nezabudnite sa za mňa modliť.

S bratským pozdravom,

František

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.