Pápež František sa prihovoril mládeži saleziánskeho oratória v Istanbule

(Istanbul, 3. decembra 2014) – Príhovor Svätého Otca Františka pri stretnutí s mládežou saleziánskeho oratória v Istanbule 30. novembra 2014 v priestoroch Katedrály Ducha Svätého.

Milovaní mladí priatelia, bolo mojím veľkým prianím stretnúť sa s vami, chcel som sa tiež stretnúť s ďalšími utečencami, no nebolo možné urobiť ináč. Pochádzate z Turecka, Sýrie, Iraku, z rozličných krajín Blízkeho východu a z Afriky. Dnes tu zastupujete stovky vašich vrstovníkov; mnohí sú utečencami a vyhnancami, ktorým sa každodenne dostáva pomoc od saleziánov. Chcem vás uistiť, že zdieľam vaše utrpenie a dúfam, že s Pánovou milosťou vám moja návšteva bude môcť dodať trochu útechy v tejto vašej neľahkej situácii ako smutnom dôsledku rozjatrených konfliktov a vojny, ktorá vždy predstavuje zlo a nikdy nie je riešením problémov, ale naopak tvorí ďalšie.

……..

Drahí mladí priatelia, nedajte sa odradiť. Ľahko sa to povie, no snažte sa nenechať sa odradiť. S pomocou Božou, naďalej majte nádej na lepšiu budúcnosť, a to i napriek ťažkostiam a prekážkam, ktorým ste teraz vystavení. Katolícka cirkev, aj skrze drahocennú prácu saleziánov, je vám nablízku a okrem inej pomoci vám ponúka možnosť postarať sa o vaše vzdelanie a formáciu. Pamätajte stále na to, že Boh nezabúda na nijaké zo svojich detí a že tí najmenší a najviac postihnutí utrpením sú jeho otcovskému srdcu najbližšie.

Dokončenie príhovoru nájdete TU.

Zdroj: sk.radiovaticana.vaFoto: sk.radiovaticana.va

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.