Pápež František vzdal poctu Mons. Czmilovi SDB

(Rím, Taliansko, 5. februára 2018) – V nedeľu 28. januára navštívil pápež František Baziliku svätej Sofie, stredisko ukrajinských gréckokatolíkov v Ríme. Vo svojom príhovore ukrajinskej gréckokatolíckej komunite pripomenul históriu katolíkov na Ukrajine a hovoril o troch veľkých osobnostiach: kardináloch Josypovi Slipyjovi a Liubomyrovi Husarovi a saleziánovi biskupovi Stepanovi Czmilovi, ktorého poznal osobne.

"Človek, ktorý pre mňa spravil mnoho dobra," povedal pápež František o Mons. Czmilovi. "Nezmazateľná je pre mňa spomienka, keď som ako mladý, asi dvanásťročný chodil na jeho omše, naučil ma slúžiť omšu, čítať abecedu, odpovedať na jednotlivé pasáže… Naučil som sa od neho, počas jeho slávenia omše trikrát do týždňa, krásu vašej liturgie, z jeho príbehov živé svedectvo toho, ako veľmi bola viera skúšaná uprostred hrozných ateistických perzekúcií posledného storočia. Som mu veľmi vďačný, aj mnohým vašim "hrdinom viery": tým, ktorí, ako Ježiš, siali na ceste kríža a zožali bohatú úrodu. Pretože skutočné kresťanské víťazstvo je vždy v znamení kríža, našej zástavy nádeje."

Potom dodal, hovoriac o všetkých troch: "Svedkovia minulosti boli otvorení Božej budúcnosti a teda dávali nádej prítomnosti. Mnohí z vás ste možno mali milosť ich poznať… Pamätajte na otcov a matky vo viere, pretože oni sú základom, ktorý nás podporuje: tí, ktorí nás naučili Evanjeliu svojím životom nás stále vedú a sprevádzajú nás na našej ceste."

2018 02 05 ANS Ukrajina

Následne pápež František navštívil kryptu baziliky a zostal niekoľko minút v tichej modlitbe pred hrobom Mons. Czmila, ktorý vzdelával mladého Bergoglia vo východnom rýte, keď bol misionárom v Argentíne v roku 1948.

V zastúpení hlavného predstaveného sa na stretnutí zúčastnil don Tadeusz Rozmus, regionálny radca pre strednú a severnú Európu, spolu s donom Karolom Maníkom, ukrajinským provinciálom.

Mons. Stepan Czmil (1914 – 1978) bol prvým ukrajinským gréckokatolíckym saleziánom, zakladateľom a inšpirátorom celej ukrajinskej saleziánskej vetvy gréckokatolíckeho rýtu. 2. apríla 1977 bol vysvätený za biskupa v úplnej tajnosti. Zomrel 22. januára 1978 v Ríme vo veku 63 rokov, len deväť mesiacov po biskupskej vysviacke. Bol príkladom zasväteného saleziánskeho života, každodennej vernosti, neúnavnosti a úplnému odovzdaniu sa druhým. Venoval sa založeniu gréckokatolíckej vetvy saleziánov na Ukrajine. Verný syn dona Bosca vo všetkom, čo konal, sa snažil milovať a slúžiť kongregácii a Cirkvi a ľuďom utláčaným komunistickým režimom. Aktuálne sa podnikajú kroky pre začatie procesu jeho blahorečenia.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.