Pápež pozdravil detský zbor od saleziánov z Bardejova

(Bardejov, 19. novembra 2014) – Saleziánsky detský zbor Vinimini z Bardejova navštívil večné mesto ako cieľ svojej ďakovnej púte. Zúčastnil sa na stredajšej generálnej audiencii (29.10.2014) so Sv. Otcom Františkom, ktorý ich aj osobne pozdravil týmito slovami: „Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne detský spevokol Vinimini z Bardejova. Milé deti, spievajte Pánovi novú pieseň ústami, ale predovšetkým svojím kresťanským životom. S láskou žehnám vás i vaše rodiny vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus!“ 

Stretnutie s pápežom považoval každý účastník za najsilnejší zážitok celej púte. Bernadetke (13 rokov) sa na Svätom Otcovi páčilo, „že prechádzal okolo každého a požehnával, kýval a osobne nás oslovil, pozdravil.“ Majka (18 rokov) svoje dojmy vyjadrila takto: „Páčil sa mi jeho hlas naživo. Mala som z neho zimomriavky. Jeho ochota myslieť aj na nás z maličkého mesta.“ Vedúca zboru, Silvia Demská, bola zo Svätého Otca rovnako nadšená: „Bral deti do rúk a objímal malé deti. Taktiež sa mi páčila jeho charizma a veselosť.“

Počas návštevy Ríma deti obdivovali aj históriu, kultúru a umenie. Navštívili všetky štyri hlavné baziliky, na Rím sa pozreli aj z výšky svätopeterskej kupoly, zažili aj večernú atmosféru Kolosea. Zašli aj do Katakomb sv. Kalixta a vzdali úctu prvým kresťanom, ochotným obetovať aj vlastný život pre vieru v Boha.

Cestou sa zastavili v Benátkach a v Assisi pri sv. Františkovi.

Informoval Stanislav Hurbanič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.