Pápež vymenoval saleziánku Smerilliovú za sekretárku ad interim Dikastéria pre ľudský rozvoj

(Vatikán, 9. septembra 2021) – V piatok 27. augusta Svätý Otec vymenoval rehoľnú sestru Alessandru Smerilliovú FMA do funkcie sekretára „ad interim“ Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj a za delegátku pre Vatikánsku komisiu COVID-19.

Pápež František založil dikastérium na podporu integrálneho ľudského rozvoja 1. januára 2017. Dikastérium podporuje integrálny rozvoj človeka čerpaním inšpirácie z evanjelia, v nadväznosti na teológiu a sociálnu doktrínu Cirkvi. Študuje a zbiera správy a výsledky vyšetrovaní o spravodlivosti, mieri a pokroku ľudí. Venuje sa podpore a ochrane dôstojnosti a ľudských práv.   „Som vďačná Svätému Otcovi za náročnú úlohu, ktorú ma povolal prevziať. Modlím sa, aby mi Pán pomohol ctiť túto výzvu v duchu poslušnosti Cirkvi, s pokorou, vášňou, tvorivosťou a schopnosťou počúvať. Mojou túžbou a odhodlaním je byť schopná lepšie slúžiť poslaniu Cirkvi v čase, ktorý pápež považuje za dôležitý,“ vyjadrila svoju vďaku saleziánka.

Štyridsaťsedemročná sr. Alessandra Smerilliová, členka Inštitútu dcér Márie Pomocnice, docentka politickej ekonómie na saleziánskej Pápežskej fakulte pedagogických vied Auxilium v Ríme, bola v marci 2021 menovaná za podsekretárku spomínaného dikastéria a od roku 2020 pôsobí ako koordinátorka operatívnej skupiny (task force) Vatikánskej komisie COVID-19.

Zdroj: tkkbs.sk, salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.