Pápežov odkaz saleziánskej rodine na Slovensku: „Modlime sa denne 3 Zdravasy dona Bosca.“

(Bratislava, 12. júla 2013) – V deň spomienky na sviatok Panny Márie Pomocnice, 24. júna 2013 podpísal Svätý Otec František pozvanie na osobné stretnutie Lucii, dievčaťu zo saleziánskeho oratória na Slovensku. O necelých 24 hodín kráčala Námestím svätého Petra a odtiaľ už priamo pred Svätého Otca. Strávila s ním vyše pol hodiny v osobnom rozhovore. Po návrate nám s nadšením rozprávala o tomto výnimočnom stretnutí. Požiadali sme ju o rozhovor, aby sa o odkaze Svätého Otca dozvedela celá saleziánska rodina na Slovensku.

Ako prebiehalo stretnutie a o čom ste sa rozprávali?Počas celého stretnutia bolo cítiť jeho veľkú pokoru a skromnosť. Zaujímal sa o mňa, o môj život, tak som mu hovorila o sebe, ale aj o saleziánoch na Slovensku. O tom, ako veľa pre mňa znamenajú a ako veľa mi v živote dali. O tom, ako sa mi páči cesta dona Bosca k svätosti – jednoduchá a s Pannou Máriou a o mnohom inom. Tiež sme sa spolu modlili pri Panne Márii.

Ako by si teraz opísala Svätého Otca po osobnom stretnutí s ním?Je to človek veľmi skromný a pokorný. Trocha som sa obávala toho, že nebudem na jeho úrovni komunikácie. Ale on nemal ani najmenší problém s tým, aby sa znížil na tú moju. Bolo to ozaj stretnutie a rozhovor s človekom, ktorý je blízko ľudí, má skutočný záujem o obyčajných ľudí a vie obohatiť už len svojím láskavým prístupom. Veľmi verí v silu modlitby, a to je dobré.

Je niečo špeciálne, čo Ťa spája so Svätým Otcom Františkom? Počas konkláve (v marci 2013) prebiehala internetová kampaň „Adoptuj si kardinála“. Každému zapojenému, zrejme náhodne, pridelili jedného z kardinálov. Ja som dostala kardinála s menom Jorge Mario Bergoglio SJ. Myslela som na neho v modlitbe už počas konkláve. O to viac som sa potešila, keď ho zvolili. Stal sa „mojím“ Svätým Otcom. Aj preto je mi teraz o čosi bližšie.

Mala si túžbu sa s ním osobne stretnúť?Už dávno som mala veľkú túžbu ísť do Ríma. Jediné, čo som chcela, bolo stáť uprostred Svätopeterského námestia a pozerať sa do okienka Svätého Otca. Čakať tam, kým večer nezhasne a nepôjde spať. Časom som však zistila, že býva v dome sv. Marty a jeho okno neuvidím. Potom som sa tešila aj tomu, že budem aspoň v strede námestia. No Boh je veľký a dobrý a daroval mi tento nezaslúžený darček, osobné stretnutie. A za to mu nedokážem byť nikdy dostatočne vďačná.

Je niečo, čo Svätý Otec odkázal saleziánom a saleziánskej rodine na Slovensku? Pozdravuje saleziánov, saleziánsku rodinu a ďakuje im za ich činnosť doma na Slovensku aj vo svete. Prosí všetkých, aby sa pripojili k nemu v modlitbe troch Zdravasov denne tak, ako to odporúčal don Bosco a aby po každom Zdravase opakovali invokáciu „Panna Mária, Pomocnica Kresťanov, pros v Nebi za rast Cirkvi.“ To je jeho veľká túžba a odkaz pre saleziánov, saleziánsku rodinu a mladých na Slovensku. Mojou úlohou bolo tento odkaz priniesť domov.

 

Foto: www.melty.itRozprávala sa: Slávka Brigantová

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.