Partizánske

V Partizánskom saleziáni spravujú farnosť aj oratórium s mládežníckym strediskom. Pastorko (ako nazývajú miestne pastoračné centrum) je miestom na stretanie sa detí a mládeže, kde sa vychováva pomocou saleziánskeho preventívneho systému.

Komunita

  • Jozef Dömény
  • Marián Drahoš
  • Jozef Kmec
  • Peter Naňo
  • Vojtech Surový

Kontakt

Saleziáni, Šípková 324/1, Malé Uherce, 958 03 Partizánske

telefón: 038/740 09 33

e-mail: fara.sipok@saleziani.sk

web: pcsipok.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.