Päť otázok pre provinciála pri príležitosti jeho jubilea

(Bratislava, 11. apríla 2023) – Otec provinciál don Peter Timko oslávil v nedeľu 9. apríla 50 rokov. Prinášame krátky rozhovor, v ktorom nielen bilancuje, ale aj odkrýva svoje túžby do budúcnosti.

Na čo si najviac hrdý?

Najviac som hrdý na to, že som syn dona Bosca. Zároveň by som dodal, že aj pokrvná rodina je pre mňa veľmi dôležitá a takisto aj naša rehoľná rodina.

Ak by si vedel čo Ťa čaká v živote alebo v povolaní, šiel by si do toho ešte raz?

Áno. Ja si neviem predstaviť svoj život inak, než je to teraz. Nevedel by som to nejako inak vymyslieť. Povolanie vnímam ako šité na mieru pre mňa. Nezažil som nejaké dramatické situácie, všetko mi v živote akoby zapadá do seba a nevyrušuje ma.

Aké boli rozhodujúce momenty v Tvojom živote?

Určite to, že som spoznal saleziánov. Udialo sa to v Prešove ešte počas totality.

Potom to, že ma predstavení poslali do Talianska na štúdiá; to si myslím, že tiež veľmi silno ovplyvnilo môj vývoj. Ešte by som k tomu pridal autonehodu na Orave, ktorej som bol účastníkom. Uvedomil som si vtedy dar života, lebo to bolo tak natesno, že som mohol aj neprežiť.

No a fakt, že som sa stal provinciálom, to ma tiež ovplyvnilo.

Voči komu pociťuješ najväčšiu vďačnosť?

Tak určite po Pánu Bohu sú to rodičia. A potom don Bosco. Skutočne, tak úprimne to cítim.

Stelesnený don Bosco bol v spolubratoch, ktorých som stretol v Prešove na začiatku môjho povolania. Bolo to kolektívne dielo. Spolubratia mi zjavili dona Bosca, každý svojím spôsobom. Prvý salezián Tóno Červeň alebo potom Jožo Luscoň, s ktorým som sa rozprával o povolaní alebo už odídený spolubrat Jožko Mihok, ktorý ma oslovil svojou praktickosťou.

A neskôr saleziáni, ktorých som stretol v Taliansku. Jeden za všetkých – don Mario Colombo, ktorý bol môj spovedník aj duchovný vodca. Oni všetci sú pre mňa donom Boscom, ktorému vďačím za to, kým som alebo čo som všetko dostal od Pána Boha.

Čo by si ešte chcel v živote dosiahnuť?

Byť otcom. V tom mám jasno od začiatku: byť duchovným otcom pre ľudí, ktorí sú okolo mňa. To by bola moja najväčšia radosť, ak by ma druhí vnímali ako duchovného otca. Nie iba tak formálne, ako sa to hovorí hocikedy kňazovi, ale tak naozaj.

Duchovný otec – ako ten, kto sprostredkúva duchovný život druhým, sprostredkúva Boha.

mpsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.