Pavol VI. – pápež, ktorý miloval saleziánsku rodinu

(Vatikán, 12. októbra 2018) – Pri príležitosti svätorečenia pápeža Pavla VI. prinášame text, ktorý bude zároveň uverejnený v časopise Don Bosco dnes v jeho poslednom čísle tohto roka, na november-december. Jeho autorom je salezián Gianni Caputa, a bol spracovaný pre Bollettino Salesiano v roku 2014, kedy bol Pavol VI. blahorečený.

Giovanni Battista Montini sa stal pápežom 21. júna 1963. Povedal: „Budem sa volať Pavol,“ a všetci mysleli na Apoštola národov. Počas celého svojho života vždy preukazoval veľkú lásku k saleziánskej rodine.

„A tu by sme mali pokušenie otvoriť okrajové pozlátko…,“ začal rozprávať Pavol VI., mimo pripraveného textu, na audiencii saleziánom na generálnej kapitule, 26. januára 1978, „osobné dôvody, prečo je nám drahá, blízka vaša rehoľná rodina.“

Giovanni Battista Montini sa narodil 26. septembra 1897 v Concesio/Brescia, na severe Talianska. Jeho otec Giorgo Montini mal veľkú úctu k donovi Boscovi. „Pamätám si, že v pracovni môjho otca visel obraz dona Bosca. Pod ním boli napísané, myslím rukou dona Bosca, tieto slová, ktoré sa mi vtlačili do pamäti: V hodine smrti zbierame ovocie dobrých skutkov. Je to myšlienka dona Bosca. Tie slová mi ostali, opakujem, doslova vtlačené do srdca.“

V roku 1920 bol vysvätený za kňaza. Počas krátkeho pobytu v Poľsku (jún – október 1923, ako pridelenec na nunciatúre vo Varšave) dp. Montini zblízka obdivoval prácu tamojších saleziánov. V auguste 1923 v Osvienčime slávnostne požehnal novú saleziánsku školu. O tamojších saleziánoch povedal, že „majú našu formu“.

Montiniho kňazstvo postupne nadobudlo apoštolsko-výchovnú charakteristiku, s veľkou láskou k mladým a s bystrou citlivosťou na problémy výchovy a kultúry. V roku 1937 začal pracovať v Rímskej kúrii a neskôr sa stal substitútom. Keď okamžite po vojne sa saleziáni a dcéry Márie Pomocnice usilovne venovali najnúdznejším sirotám, malým tulákom a uličníkom, a zriadili pre nich v Ríme centrum „Borgo Ragazzi don Bosco“, „Mosignore Substitút“ si diskrétne, ale účinne týchto mladých zamiloval. Z času na čas sa ohlásil direktorovi diela a požiadal, či môže vziať so sebou niektorých chlapcov na vychádzku do prírody alebo do oblasti Castelli Romani.

V roku 1950 zdieľal so saleziánskou rodinou radosť z blahorečenia a o tri roky zo svätorečenia Dominika Savia. A hneď, keď nastúpil ako arcibiskup Milána, v roku 1954, naliehavo požiadal saleziánov, aby darovali relikvie svätého mladíka k úcte pre milánsku diecézu.

Ďalším veľkým znakom úcty k saleziánom a lásky k núdznym mladým bolo rozhodnutie zveriť synom dona Bosca polepšovňu pre mladistvých, „Cesare Beccaria“ v Arese. Išlo o náročnú vec. Aj po rokoch prosil takmer o prepáčenie za takú ťažkú zverenú zodpovednosť; ale neúnavne a pohnute vždy ďakoval a chválil výsledky práce s chlapcami z polepšovne, ktorých mal vždy za svojich drahých priateľov.

Arcibiskup Montini vždy 31. januára na sviatok sv. Jána Bosca prežil celý deň ako saleziánsky: ráno slávil svätú omšu pre chlapcov v saleziánskej farnosti Sv. Augustína, pri hlavnej stanici; popoludní sa zúčastňoval na akadémii a predsedal oceňovaniu chovankýň dcér Márie Pomocnice v ich provinciálnom sídle.

Ako pápež Pavol VI. ešte presnejšie vnímal svetové rozmery saleziánskeho diela a aktuálnosť don Boscovej metódy voči mladým. Trefnými príhovormi podporoval obnovu, ktorou rehoľa prechádzala počas generálnych kapitúl v 1971 a 1977. Povzbudzoval zachovať plnú vernosť výchovnej tradícii a saleziánskej spiritualite, aj prísne vystríhal pred odchyľovaním sa. Len 15 dní pred svojou smrťou podpísal dekrét o pozdvihnutí Sekulárneho inštitútu dobrovoľníčok dona Bosca na úroveň pápežského práva.

„Buďte požehnaní, chápaní, podporovaní, naplnení milosťami, ktoré si želáme od Pána pre vás, pre svet a pre Cirkev! A saleziánska rodina nech je stále na čele živej Cirkvi, blízko životným problémom… vždy ľudskí a vždy kresťanskí. Buďte naozaj saleziánmi!“

DBD/rhsdb, Foto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.