PGSI 2014: Homília dona Pascuala Cháveza pri nedeľnej eucharistii

(Bratislava, 5. mája 2014) – Drahí mladí, som veľmi šťastný, že som tu s vami, a môžeme sláviť eucharistiu, aby sme vyjadrili našu vďačnosť Pánovi, lebo v Kristovom vzkriesení on naplnil naše životy, vaše životy nádejou. Daroval nám skvelú budúcnosť. Pretože to, čo tu slávime, je víťazstvo Boha nad smrťou. A to znamená, že smrť nemá posledné slovo.

Moji drahí mladí bratia a sestry, dnešné evanjelium nám predstavuje krásnu duchovnú cestu. Predovšetkým je to cesta z Jeruzalema do Emauz. Je to cesta stratenej nádeje, je to cesta rezignácie a života bez ideí, je to cesta smútku deň za dňom, bez sily. Prečo? Lebo Ježiš bol ukrižovaný. Lebo ten, na ktorého sme sa spoliehali, zomrel. A zdá sa, že tu niet budúcnosti. Zdá sa to ako, že smrť má posledné slovo v ľudskom živote. A nanešťastie veľmi často je toto naša cesta. Ale niečo sa na tej ceste stalo. Niečo sa stalo, lebo oni sa okamžite vydali na novú cestu, teraz z Emauz do Jeruzalema. Prišli späť do Jeruzalema.

Ale toto je iná cesta. Je to cesta prekvitajúcej nádeje. Je to cesta snov, ktoré sa stávajú skutočnosťou. Je to cesta úžasného objavovania, že život má zmysel a hodnotu u Boha i u človeka. A tak, túto nedeľu sme pozvaní nastúpiť na túto cestu. Ale čo sa stalo na tejto ceste? Stretli Ježiša. A Ježiš ich naučil, že majú znovu získať pohľad na realitu Božími očami. A tak, keď ho konečne spoznajú, povedia, že ich srdcia boli naplnené ohňom. Povedia, že ich srdcia boli plné entuziazmu. A preto sa ponáhľajú späť do Jeruzalema, aby sa podelili o to, čo sa im stalo.

A keď prídu do Jeruzalema, počujú, že Šimon Peter hovorí: Je to pravda. Pán vstal z mŕtvych. Moji drahí mladí, ohlasujem vám dobrú zvesť. Dobrá zvesť je o Ježišovi Kristovi. Kristus vstal z mŕtvych. Kristus žije medzi nami. Zlomiac okovy smrti Kristus víťazne vystúpil z hrobu. A od toho momentu krajina je plná svetla. A temnota, ktorá pokrývala celý svet, sa vytratila.  Moji drahí mladí, Veľká noc je vonkajším znakom toho vnútorného boja na zemi. Na povrchu všetko zostalo také isté. Zlo naďalej bojuje o podobu vecí. A my, kvôli zmätku z reality, myslíme, že láska je mŕtva. Ale nie! Kristus je prítomný v srdci dejín.

No táto skutočnosť nebude naplnená bez našej spolupráce. Preto to, čo vám ohlasujem slovami, prosím, vy musíte ohlasovať vašim životom. Vašim životom musíte ohlasovať svetu, že Ježiš je živý. Ježiš je podstatným zmyslom nášho života. On je ten impulz stvorenia, on je úspechom každej novosti. Ježiš je prekvapením na ceste večnej mladosti. Je to presne to, čo don Bosco chcel pre mladých. Don Bosco zvykol hovoriť mladým: Chcem, aby ste boli šťastní. Chcem, aby ste boli šťastní teraz a navždy. A toto je možné, keď ponajprv začnete pozerať na svet z najkrajšej perspektívy, keď uvidíte krásu a dobrotu. Je naozaj možné byť šťastným navždy, najmä ak sme schopní rozvíjať naše talenty. Vy ste základnou nádejou ľudstva. Vy ste základnou nádejou rozličných krajín. Suroviny sú dôležité, ale dôležitejšie než suroviny sú ľudské zdroje. Vy ste zdrojom obnovy ľudstva.

Moji drahí mladí, Ježiš je živý medzi nami. Ale my musíme vydávať svedectvo našim novým životom, plným radosti a entuziazmu. Počas týchto dní PGSI 2014 ste prežívali šťastie. Pozývam vás oslavovať život. Pime z vína novej ľudskosti. Oslavujme Vzkriesenie.Amen.

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.