PGSI 2014: Večerné slovko dona Cháveza mladým športovcom

(Bratislava, 6. mája 2014) – Na záverečnom ceremoniáli Medzinárodných saleziánskych športových hier v nedeľu 4. mája večer sa don Pascual Chávez prihovoril mladým športovcom krátkym večerným slovkom v angličtine.

„Moji drahí mladí. V roku 2015 budeme oslavovať 200. výročie narodenia dona Bosca. Bude to veľmi pekná udalosť, pretože aj pápež František príde do Turína pri tejto príležitosti. Takže moje posledné posolstvo je veľmi jednoduché: Viete, že všetci ľudia, kráčajú po tejto zemi. Ale nie všetci zanechajú stopy, po ktorých iní môžu kráčať za nimi. Je veľmi dôležité kráčať svetom tak, že zanechávame stopy, po ktorých nás ďalší môžu nasledovať. Ale to je možné len vtedy, ak sme schopní plávať proti prúdu. Musíme byť ako lososy, ktoré plávajú proti prúdu, a len tak splodia potomstvo. A aby to tak bolo, musíte snívať veľké sny. Mladí ľudia, prosím vás, majte vo svojom živote veľké sny! Nezabúdajte, že don Bosco bol jedným z tých, ktorí najviac snívali veľké sny. A žil, aby svoje sny uskutočnil. Tak, prosím, snívajte veľké sny, a žite tak, aby ste tieto sny uskutočňovali. Dovidenia, a čakám vás v Turíne budúci rok!“

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.