PK 2022 Peter Šimko saleziánom: „Dielo saleziánskej rodiny je Božie dielo.“

(Badín, 15. februára 2022) – Po intenzívnom pondelku plnom počúvania správ delegátov a samotného provinciála bolo účastníkom kapituly dopriate dlhšie obdobie ticha. Po raňajkách sa autami presunuli do benediktínskeho kláštora v Sampore. Pohostinné prostredie a tiež atmosféra modlitby a ticha pomohli stráviť množstvo informácií z pondelka. Veľmi v tomto procese pomohla aj krátka úvaha otca Petra Šimka, generálneho vikára trnavskej arcidiecézy.

Svoj príhovor začal slovami: „Som nesmierne vďačný saleziánom.“ A vysvetlil to osobným svedectvom z mladosti. Ďalej priblížil postavu biblického kráľa Šalamúna, ktorý kým sa spoliehal na Pána, vtedy všetko fungovalo. Keď však začal používať logiku „politiky“, tak tieto ľudské poistky nepomohli. Vyplýva z toho poučenie naplno sa spoľahnúť na Pána.

Položil takisto poslucháčom otázku či je Boh mojím jediným pánom alebo skôr obchodným partnerom? Zaujala aj myšlienka dona Bosca: „Najlepším priateľom je ten, kto sa nepýta na dôvod tvojho smútku, ale dokáže znovu vrátiť radosť.“

V závere uistil poslucháčov, že „dielo saleziánskej rodiny je Božie dielo. Nikdy ho nebudete riadiť. Vo svete by ste mohli byť úspešnými ministrami alebo manažérami. Niekedy máme pocit, akoby nám Boh podrážal nohy. A je to tak. Vtedy potrebujeme padnúť na kolená. Spolu so sv. Pavlom môžeme dosvedčiť, že vtedy, keď som slabý, vtedy som silný. Boh vstupuje do situácie a je to inak, ako sme očakávali. Áno, je to Božie dielo.“

V príhovore počas sv. omše opäť podčiarkol myšlienku dôvery, Božieho riadenia vecí a udalostí a uistenia, že „Pán robí saleziánske dielo. Ak sa pozeráme na situáciu v reholi iba ľudsky, tak často nie je dôvod na radosť. Potrebujeme si spomenúť na veľké veci, ktoré robí Boh. Ak ďakujeme a chválime Boha, tak radosť v podobe iskry príde do nášho srdca.“

Popoludní účastníci kapituly mali možnosť zdieľať svoje dojmy z vypočutých správ, vyjasniť si, či obsahy pochopili správne a vyjadriť to, čo ich zaujalo. V šiestich skupinách, pomenovaných po saleziánskych svätých, sa dotkli témy pastorácie po období koronavírusu, aké poučenia z toho vyplývajú pre každodennú pastoráciu. Rezonovala aj otázka chudobných a opustených detí, či a nakoľko sa im saleziáni venujú vo svojich dielach. Tiež zazneli aj výzvy k autenticite prežívania svojho povolania, vernosti tomu, čo od nás Pán chce, pretože dnes je to iné než kedysi.

Bratia v debate ocenili krátke návštevy provinciála v miestnych komunitách, takisto aj jeho delegátov a tiež ochotu kedykoľvek pomôcť. Silnou témou sa ukazuje byť aj otázka starostlivosti o starých a chorých spolubratov.

Bratia venujú pomerne veľa času aj neformálnym rozhovorom, čo prospieva bratskej atmosfére a postupnému zladzovaniu sa. Rozhodne k tomu prispieva aj krásne pripravená a do detailu domyslená liturgia, spoločné chvíle modlitby breviára, adorácia a biblické zamyslenia. Tieto poklady vyšli z dielne dona Pavla Dršku, delegáta pre formáciu. Hudbu počas liturgie zabezpečuje ostrieľané trio Dušan Vilhan, Peter Veselský a Pavol Piatrov.

Na záver dňa, v tradičnom večernom slovku, sa prihovoril k účastníkom kapituly don Peter Bešenyei, delegát pre pastoráciu Rómov.

Marián Peciar SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.