PK 2022: Prinášame malú anketu medzi účastníkmi provinciálnej kapituly

(Badín, 17. februára 2022) – Traja laici a dvaja kňazi odpovedajú na rovnakú otázku: Čo ťa doteraz oslovilo na provinciálnej kapitule?

Bol som už na viacerých kapitulách, oslovujúci je hneď priebeh a atmosféra na kapitule. Peter, ktorý je regulátorom sa do tohto vložil s nasadením a veľkodušne sa rozdáva. Veľmi ma potešil príhovor Michala Vojtáša, svojou šírkou a hĺbkou pohľadu. Ako poslednú vec spomeniem prácu a zdieľanie v skupinkách doplnených sestrami FMA, ASC, VDB a mladými. Milan Janák, Mamateyova

Oslovila ma dôvera, ktorú som ako laik ASC dostal od vás, že tu s vami môžem byť. A oslovuje ma vzájomná otvorenosť, ktorú tu cítim.Peťo Harčar, Bardejov

Veľmi sa mi páči ochota diskutovať a otvárať aj ťažšie témy. Je pre mňa povzbudením, že vidím snahu pracovať na tom, aby saleziáni naozaj autenticky napĺňali svoje poslanie a že úprimne hľadajú, ako žiť odkaz dona Bosca tu a teraz, v našej realite, v našich podmienkach.Danka Sitárová, Trnávka

Už som asi na siedmej PK a prichádzal som na ňu s nastavením „nejak ju prežiť“. Ale iné oproti ostatným kapitulám je jej vedenie zo strany Peťa Jacka. Profesionálne, vťahujúce a pritom hlboko ľudské…Vilo Riško, Bardejov

Mňa oslovuje hlavne prijatie a otvorenosť. Prijatie v tom, že aj ja ako mladá laička môžem priniesť svoj pohľad na diskutované témy a otvorenosť v tom, že každý jeden účastník je pozvaný byť spolutvorcom obsahu. Zároveň ma oslovuje odvaha účastníkov osobne sa vložiť, diskutovať, počúvať a tak spoločne rásť.Barbora Kubalová, Lisková

Marián Peciar SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.