Plagát k Heslu na rok 2020

(Rím, 22. novembra 2019) – Celosvetová saleziánska webstránka zverejnila plagát k Heslu na rok 2020, ktoré rozvíja myšlienku: „Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6,10). „DOBRÍ KRESŤANIA A ČESTNÍ OBČANIA“. Plagát Hesla na rok 2020 nesie v sebe spomienku na počiatočnú iskru saleziánskeho diela.

V blízkosti veľkej turínskej tržnice pri Porta Palazzo sedávali na schodoch mladí ľudia, aby sa tam nezáväzne rozprávali, smiali, občerstvili sa. Don Bosco tam za nimi chodieval. Vychádzal von, tam, kde sa normálne schádzali. Nemal tam prednášku, ponúkal jednoducho svoje priateľstvo.

Don Bosco nemal nič, len svoje veľké srdce, ktoré sa prejavovalo v jeho nezabudnuteľnom pohľade: „Čo bolo na donovi Boscovi najvýraznejšie, bol jeho pohľad, láskavý, ale prenikajúci až do hlbín srdca, ktorému sa ťažko dalo odporovať,“ povedal o ňom jeden z jeho prvých mladých.

Plagát je stránkou evanjelia podľa dona Bosca: „On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.“ (Mt 18,2–5).

Tu je celý don Bosco. Má tie isté oči a to isté srdce ako Ježiš.

O mladých tvrdil: „Sú najdelikátnejšou a najvzácnejšou časťou ľudskej spoločnosti, o ktorú sa opiera nádej na šťastnú budúcnosť.“ Je to jeho životná voľba: „Byť s tebou, je najdôležitejšou časťou môjho dňa,“ a „Ty si výnimočný a veľa pre mňa znamenáš,“ – hovorieval mladým, ktorých stretával. V tejto každodennej dynamike, v ktorej sa buduje osobnosť mladého človeka, je srdce výchovného procesu, ktorý dokáže utvárať „dobrých kresťanov a čestných občanov“.

Jeho cieľ je jednoduchý a nesmierny: „Chcem, aby mladí ľudia boli šťastní v čase i vo večnosti“.

Na plagáte sú na vrchu schodiska otvorené dvere. Sú to dvere do domu dona Bosca, dvere do kostola i dvere do života. Mladí dnes často nachádzajú iba zatvorené dvere. Don Bosco chce, aby mali dvere otvorené. Dvere k šťastnému a zodpovednému životu, budúcnosti, dvere k zrelej a naplnenej viere, dvere k radosti, solidarite a slobodnej kreativite.Na to existuje saleziánska rodina.

Plagát Hesla 2020 je dielom výtvarníka Stefana Pachiho.

Plagát v plnej veľkosti si môžete stiahnu TU.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.