Plagát pre Heslo 2019 už aj v slovenčine

(ANS, Rím 19. novembra 2018) – „Svätosť je blízka, reálna, konkrétna, uskutočniteľná vec. Svätosť nie je niečo na viac, voliteľné alebo cieľ iba pre niektorých. Je to plný život, podľa projektu a Božieho daru.“ Tak píše hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime v predstavení Hesla pre rok 2019. Video a textový komentár k Heslu sa očakáva, ako už tradične, na prelome kalendárnych rokov. No už je k dispozícii plagát k Heslu 2019, aj v slovenčine.

Po štyroch rokoch, kedy plagát k Heslu pripravovali grafici, tento rok bolo zvolené dať ako hlavný motív čo najrealistickejší obraz – fotografický záber. Nie až tak profesionálny, ako skôr niečo veľmi bežné a blízke každodennej realite mladých; oni, hoci sú z najrôznejších kultúr a tradícií, všetci svojimi smartfónmi zvečňujú a zdieľajú bežné situácie dňa. Takže aj takto je zvýraznená konkrétnosť a dosiahnuteľnosť svätosti „pre všetkých“.

2018 11 19 ans heslo plagat

Na zábere, ktorý je skutočným záberom selfie, je hlavný predstavený, jedna dcéra Márie Pomocnice a mladí, ako ich bežne možno stretnúť v saleziánskom stredisku. V rámci fotografie sa nachádza aj motívom Hesla z evanjelia a samotné znenie Hesla vo forme s haštagom, typickým pre sociálne siete, graficky doplnené aureolou.

Svätosť a sociálne siete, svätosť a svet mladých nie sú v protiklade, naopak: svätosť treba zdieľať, preto #svätosťjeajpreteba.

Originál plagátu graficky pripravilo oddelenie spoločenskej komunikácie benátskej saleziánskej provincie, z mandátu dikastéria pre spoločenskú komunikáciu z hlavného domu saleziánov. Za slovenskú verziu zodpovedá vedenie provincie saleziánov.

Plagát v slovenčine je k dispozícii vo formáte JPEG na stiahnutie tu.Vytlačené plagáty dostanú jednotlivé komunity SDB a FMA pre svoje strediská a domy.

A v duchu samotného Hesla je možné zdieľať túto vec aj s haštagom #svätosťjeajpreteba.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.