Po 80 rokoch má dobrodinec saleziánskeho domu pamätnú tabuľu

(Žilina, 1. decembra 2017) – Saleziánsky dom v Žiline vznikol pred 80 rokmi. V nedeľu 26. novembra tam oslávili toto výročie a uctili si aj veľkého dobrodincu.

Saleziáni a veriaci si memoriálom najprv pripomenuli žilinského farára a veľkého dobrodincu saleziánskeho diela v Žiline Mons. Tomáša Ružičku. Ten v tridsiatich rokoch, na podnet biskupskej konferencie zavolať rehoľu saleziánov do slovenských miestpozval saleziánov do  Žiliny, daroval im farský pozemok a v roku 1937 aj finančne pomohol so stavbou samotného diela. Osobnosť preláta a jeho význam aj pre mesto Žilina priblížil známy miestny historik  RNDr. Ľubomír Viliam Prikryl, CSc.. Pripomenul okrem iného aj to, že Ružička dva roky zastával úrad žilinského starostu (1927-1929). Na spomienke bol prítomní aj žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, provinciál saleziánov don Jozef Ižold, zástupcovia mesta a samosprávneho kraja, Zbor Žilincov a početní dobrodinci. Vzácnymi hosťami boli tiež zástupcovia mesta Gbely: primátor Ing. Jozef Hazlinger, prednostka mestského úradu Ing. Nataša Londarevová a veriaci; prišli si aj takto pripomenúť 140. výročie narodenia a 70. výročie smrti tohto svojho slávneho rodáka.

Súčasťou osláv 80-tky bolo aj požehnanie pamätného reliéfu Mons. Tomáša Ružičku vo vstupe do saleziánskeho domu. Autorom keramického diela je umelkyňa, Žilinčanka Daniela Lazovská. Reliéf má pripomínať vďačnosť prelátovi Ružičkovi, ale aj všetkým dobrodincom saleziánskeho domu.

Nasledovala ďakovná sv. omša, ktorú celebroval žilinský biskup a spevácky ju doprevádzal chrámový zbor La Famiglia. Pri kázni provinciál don Ižold okrem iného vyzdvihol osobnosť Mons. Ružičku, poukázal na jeho veľkodušnosť, progresívnosť, no najmä na cit pre chudobných a zároveň poďakoval všetkým dobrodincom saleziánskeho diela v Žiline.

Peter Lukáčik, direktor žilinského saleziánskeho domu

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.