Počas púte do Šaštína prespali na Plaveckom hrade

(Bratislava 14. septembra 2012) – Koncom leta sa uskutočnil 3. ročník Púte saleziánskych misijných dobrovoľníkov, tento rok do Šaštína, do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Farnosť je pod správou saleziánov, a tak spoločne s rodinným duchom, radostnou atmosférou i atraktívnymi priestormi oratória, ihrísk či čajovne sa saleziánski misijní dobrovoľníci mohli cítiť „ako doma“.
 
Zaujímavou novinkou bola ponuka pešej púte o deň skôr zo Smoleníc do Šaštína s nočným prespaním na Plaveckom hrade.
Hlavný program púte sa začal spoločnou modlitbou posvätného ruženca s jednotlivými tajomstvami v jazykoch misijných území (portugalsky, svahilsky, azerbajdžansky, rusky a slovensky). Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval bývalý saleziánsky misijný delegát don Peter Kuchár, a koncelebrovali ďalší spolubratia saleziáni, misionári. Dobrovoľníci pripravili veľmi peknú misijnú animáciu obetných darov.
 
Potom čakalo účastníkov hravé i oddychové popoludnie – obed a guláš, veľký priestor na spoločné rozhovory, zoznamovanie sa navzájom, súťažné tímové hry, skákanie na trampolíne, hranie futbalu a atraktívne prekvapenie – jazda na koníkoch. Večer bol táborák s opekaním, gitarami a spevom.
 
Spoločnou „pracovnou“ časťou bolo oficiálne stretnutie na tému saleziánskych misií – tvorili ho príhovory saleziánov, misionárov, dobrovoľníkov a ľudí pomáhajúcich misiám – prezentácia fotiek a činnosti o.z. UJÚT, o.z. SAVIO – hovorilo sa o dobrovoľníkoch na veľkej misii, ukrajinských a rómskych táboroch – všetko o tom, čo nám dal posledný rok a čo nás čaká ten ďalší…
 
Počas celého stretnutia prebiehal zápis do misijnej ruže – záväzok modliť sa denne 1 desiatok ruženca na úmysly saleziánskych misií.
Zakončením sobotného dňa bola pre mnohých prehliadka kostolných veží a baziliky, ktorá spontánne prešla do tichej polnočnej modlitby vďaky Bohu za všetko krásne a dobré, čím nás i druhých ľudí, a nielen v tento deň, neustále obdarúva On sám…
 
120914_sastin1.jpg
 
120914_sastin2.jpg
 
120914_sastin3.jpg
 
Informovala Elena Holá

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.