Počas saleziánskeho tábora v Humennom cestovali deti do Atén

(Lipany, 13. augusta 2015) – Saleziáni a saleziánky z Humenného zorganizovali tretí júlový týždeň v rekreačnom zariadení neďaleko Lipian chatový tábor. Tábora alebo tzv. chatovačky sa tento rok zúčastnilo spolu 118 dievčat a chlapcov vo veku 10 až 15 rokov. Deti spolu so svojimi animátormi prežili týždeň v téme antického Grécka, ktorý vyvrcholil Olympijskými hrami.

„Atény – Tvoja cesta. Touto témou sme chceli obohatiť deti a hlavne vytvoriť jedno veľké spoločenstvo postavené na vzájomnom rešpekte a rozvíjajúcich sa priateľstvách,“ objasnila cieľ tábora spoluorganizátorka Dagmara Čepelová. Z účastníkov sa na týždeň stali Aténčania, ktorí sa pripravovali na Olympijské hry. Zúčastniť sa hier znamenalo v starovekom Grécku byť hrdinom. Aj deti sa na konci chatového tábora stali takými hrdinami, pričom počas jednotlivých dní si približovali, čo to vôbec hrdinstvo znamená. Všetky skupinky absolvovali aj túru na Minčol, ktorá bola zároveň duchovnu obnovou s možnosťou prijať sviatosť zmierenia.

Počas tábora sa deťom venovalo 32 animátorov, ktorí sa tábora nielen zúčastnili, ale spolu so saleziánmi ho aj pripravovali. Animátori aj organizátori robia chatový tábor ako dobrovoľníci, čo je typickou črtou saleziánskej rodiny. „My, animátori, sme partia a pomáhame si, takže to nie je nič ťažké. Keď na chatovačke vidím ako sú deti šťastné, tak mám dobrý pocit, že to robím dobre. Je to také „don boscovské“, dávať a nečakať za to nič,“ vyjadril sa animátor Boris.

Zdroj: www.humenne.saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.