Pocta Gorazdovi Zvonickému – spomienka na významného básnika a saleziána

(Bratislava, 30. septembra 2013) – V nedeľu 29. septembra 2013 sa v saleziánskom kostole Panny Márie Pomocnice uskutočnil pôsobivý kultúrny program venovaný nedožitej storočnici významného saleziánskeho kňaza, pedagóga a popredného básnika Gorazda Zvonického, vlastným menom Andrej Šándor. V programe, ktorý sa začal o 16.00 hodine sa predstavili renomovaní slovenskí umelci – recitátorka Hilda Michalíková, huslistka Katarína Jablokovová, sólista opery SND Jozef Kundlák a organista Jozef Malík. Režijne program pripravili František Brezák a Stanislav Bachleda. Programu predchádzala slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol ordinár Ozbrojených síl a OZ SR Mons. František Rábek. Medzi prítomnými bol aj predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska don Anton Srholec, členovia širšej rodiny Gorazda Zvonického, kňazi, sestry FMA, ako aj širšia verejnosť.

Saleziáni dona Bosca ďakujú všetkým prítomným za spomienku, ako aj tým, ktorí si na tohto významného saleziána spomínajú vo svojich modlitbách.

Informoval: Peter NovákFoto: Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.