Podporete tradičný model rodiny

(28. novembra 2012) – V súčasnosti často počúvame o tom, že máme prehodnotiť význam "tradičného modelu" rodiny a hľadať "nové modely". Mladí z univerzitných pastoračných centier na Slovensku si túto situáciu uvedomujú a rozhodli sa na ňu reagovať kampaňou – Mladí za rodinu. 

2012_11_27_mladi_za_rodinu22.jpg

Modlitbová kampaň začala na Deň študenstva (17. novembra) a potrvá do sviatku Sv. rodiny (30. decembra). Vyjadrením tejto šesťtýždňovej kampane bude nielen nosenie hnedého gombíka uchyteného bielou šnúrkou, ktorý znázorňuje zjednotenie muža a ženy v manželskom zväzku pred Bohom, ale predovšetkým modlitbová reťaz.

Aj TY sa môžeš zapojiť! A to nielen nosením hnedého gombíka, ale aj modlitbou. Vo večerných hodinách sa ľubovoľnou modlitbou prepojíme a počas týchto dní sa budeme spoločne modliť na nasledovné úmysly:

* 17.11. – 25.11. – za správny výber manželského partnera a predmanželskú čistotu

* 26.11. – 2.12. – za zákony podporujúce mravné dobro mládeže a stabilitu rodiny

* 3.12. – 9.12. – za úctu k životu od počatia a ochotu prijať neočakávané dieťa

* 10.12. – 16.12. – za rodiny v kríze a po rozvode a ich podporu od cirkevného spoločenstva

* 17.12. – 23.12. – za starostlivosť o starých a chorých členov rodiny

* 24.12. – 30.12. – za múdrosť pri výchove a svedectve viery v rodinách a za posvätenie rodín

Aj vďaka modlitbe každého jedného z nás môžu byť slovenské rodiny súdržnejšie a požehnanejšie od Pána a takto prispieť k potrebnej obnove spoločnosti aj Cirkvi!

2012_11_27_mladi_za_rodinu11.jpg

 

Prevzaté z www.laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.