Podporme kauzu blahorečenia Mamy Margity

(Rím, Taliansko, 9. júla 2015) – Pápež František počas svojej návštevy Baziliky Panny Márie Pomocnice kresťanov 21. júna, ktorú absolvoval pri príležitosti dvestoročnice, zdôraznil tak, ako mnoho jeho predchodcov, úlohu a centrálnosť Mamy Margity v živote a poslaní Svätca mladých.

Prvý aspekt, ktorý pápež František spomenul, bol spôsob, akým bol don Bosco schopný vychovávať mladých v citovej oblasti, „pretože mal mamu, ktorá robila to isté pre neho. Bola to dobrá matka, láskavá a silná. S veľkou láskou vychovávala jeho srdce. Nemôžete rozumieť donovi Boscovi bez Mamy Margity. Nie je to možné.“

Pápež sa pozerá na Mamu Margitu z aspektu milujúcej láskavosti a pozýva saleziánsku rodinu, aby si ju vzala za vzor. Hovorí: „Rozmýšľam, či pri výchove mladých dnes saleziáni a celá saleziánska rodina robí tak, ako táto veľká žena formovala srdce svojho syna. Chcel by som to zdôrazniť.“

Druhým bodom bolo silné pozvanie znovu prežiť tri lásky dona Bosca, jeho lásku k Márii, k Eucharistii a k pápežovi. Pápež František povedal, „Don Bosco miloval Cirkev, miloval Máriu a miloval svoju matku (…) Uvedomme si túto kombináciu: Cirkev ako matka, Mária, naša matka a Mama Margita, jeho matka.“ Táto poznámka pápeža Františka je dôležitá z pohľadu teológie. V nádhernej intuícii Jána Pavla II., v ktorej ale niet pochybnosti o absolútnom primáte Boha, na historickej úrovni „matka vždy prichádza prvá“. Z tohto dôvodu „Otec milostí chcel, aby vtelenie predišlo prijatie tej, ktorá bola predurčená byť matkou Jeho Syna,“ (LG 56). Z tohto dôvodu sa don Bosco naučil milovať, ako sám hovorí, ako člen Cirkvi, vďaka Mame Margite a nadprirodzenému zásahu Márie, ktorá mu bola daná Ježišom ako „Matka a Učiteľka“.

Blahorečenie Mamy Margity by prispelo k porozumeniu a posilneniu materskej dimenzie, ktorá je základom Božieho plánu vo všetkých jeho fázach a je kľúčová pre pochopenie reality výchovy.

Hlavný predstavený pozýva všetkých členov a skupiny saleziánskej rodiny do intenzívnejších modlitieb o Božiu milosť pre zázrak, ktorý je potrebný na otvorenie cesty pre blahorečenie mamy dona Bosca.To znamená povzbudzovať modlitbu na príhovor ctihodnej Mamy Margity, rozširovaním jej obrázkov v rodinách, farnostiach, rehoľných domoch, duchovných centrách a nemocniciach a modliť sa za milosť zázraku. Podporovanie novény k Mame Margite môže byť obzvlášť efektívne. Zdôrazňovať by sme mali dve formačné časti: hodnotu vytrvalej modlitby v dôvere a hodnotu komunitnej modlitby. Ak poznáte prípady výnimočného významu, oznámte ich čo najskôr postulátorovi (postulazione@sdb.org) spolu s relevantnou lekárskou dokumentáciou.

ANS, Pierluigi Cameroni SDB, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.