Pokračuje proces blahorečenia dona Elia Cominiho

(Vatikán, 4. marca 2020) – V utorok 25. februára 2020 konzultori Kongregácie pre kauzy svätých vyjadrili kladné stanovisko k „Positio super martyrio“ saleziánskeho kňaza dona Elia Cominiho (1910-1944): Positio bolo upravené na základe toho, že 22. februára 2019 tá istá Kongregácia uznala, že tento proces, ktorý sa začal ako proces o hrdinských čnostiach Božieho služobníka, môže byť tak isto skúmaný ako „super martyrio“ – vzhľadom na mučeníctvo, a to aj na základe nových dokumentov.

Doplnené Positio, doručené na Kongregáciu pre kauzy svätých 8. októbra 2019, jasne odhaľuje súvislosť nacistického masakru v Monte Sole (október 1944) so záverom života Božieho služobníka. Don Elia Comini a dehóniánsky kňaz otec Martino Capelli sa ráno 29. septembra 1944 vedome rozhodli dobehnúť smerom k miestu Creda di Salvaro v obci Grizzana (v provincii Bologna), aby, ako poslednú útechu, vyslúžili sviatosti umierajúcim, ktorí sa stali obeťou nacistického barbarstva.

Pri tomto skutku boli jasne identifikovateľní ako kňazi: mali na sebe štólu a v rukách oleje na pomazanie nemocných a niesli Eucharistiu. Boli si vedomí, že ak by zostali v kostole alebo v susednej fare, nehrozilo by im žiadne nebezpečenstvo. Príslušníci SS ich hneď zajali, zbavili kňazských insígnií a kruto ich ponižovali. Niekoľko svedkov ich videlo ako preťažení, unavení, takmer zdeformovaní boli donútení prenášať muníciu na horských cestách; svedkovia zahliadli aj reťaze, ktorými boli pravdepodobne zviazaní. Potom ich zavreli do väzenia, kde boli následne spolu so skupinou starých a zdravotne postihnutých ľudí v lokalite Pioppe di Salvaro, zabití.

Pred smrťou ešte príslušník SS tvrdo udrel ruky dona Elia Cominiho, aby ho prinútil pustiť z rúk breviár. Don Elia sám sprevádzal umierajúcich spevom litánií, zatiaľ čo otec Capelli nahlas odpustil svojim katom a v poslednom okamihu, keď bol sám zasiahnutý, požehnal padlých a svojich spoločníkov v agónii. Stalo sa to večer 1. októbra 1944.

V dňoch, ktoré nasledovali po masakre v Botte di Pioppe di Salvaro, napriek tomu, že tam bolo zabitých viac ako 40 ľudí, zdá sa, že SS sa pýšili len jedinou krutosťou: smrťou dvoch kňazov, slovami: „Zwei Pastoren kaputt“ (Dvaja kňazi zabití!).

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.