Pokračuje provinciálna kapitula saleziánov: personálie, odchody spolubratov a právne otázky

(Žiar 23. apríla 2019) – Slovenskí saleziáni pokračujú od pondelka vo svojej Provinciálnej kapitule jej druhou časťou. Prvá časť sa konala vo februári, nasledovali práce niekoľkých komisií, a teraz zídení delegáti z komunít ďalej uvažujú nad témami o svojej identite a poslaní v dnešnej dobe. V stredu podvečer budú voliť svojho delegáta na 28. generálnu kapitulu budúci rok v Turíne.

V Penzióne pod Barancom v Žiarskej doline privítal v pondelok 22. apríla večer 50 účastníkov kapituly samotný provinciál Jozef Ižold. Po modlitbe vešpier vo večernom slovku predstavil najprv niektoré personálne zmeny, už schválené aj od hlavného predstaveného, a potom venoval niekoľko myšlienok duchovnému pohľadu na priebeh kapituly.

Provinciál informoval spolubratov, že na základe schválenia hlavného predstaveného boli potvrdení na obdobie ďalších troch rokov títo direktori komunít: Degro, Haburčák, Jacko, Kubovič, Michalka, Riško. Za nového direktora do Prešova je menovaný Ján Jakubov, doteraz zodpovedný za pastoráciu mládeže v stredisku Bratislave-Trnávke. Noví direktori boli menovaní aj pre nové kánonicky zriadené komunity v Žiline: pre komunitu ponoviciátu don Peter Ondrej a pre komunitu spolubratov pri Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka don Jozef Sarnecký. Hlavný predstavený tiež potvrdil na ďalšie obdobie vo funkcii magistra novicov dona Petra Timka.

Následne provinciál Jozef Ižold ponúkol spolubratom myšlienky o dvoch základných postojoch v žalmoch. O chvále, plesaní, stretnutí sa s Bohom, keď človek „ten svoj život nachádza v Bohu, čerpá z neho… A to je to, čo aj teraz chceme prežívať. Pán je živý, je tu, náš život je o tom, aby sme ho chválili. Kardinál Martini hovorí, že dokonca aj rozlišovanie sa rodí až z takéhoto postoja. Skutočné rozhodnutia, ktoré prinesú aj ovocie, sa rodia až zo šťastia s Bohom. Nerodia sa vtedy, keď je človek nahnevaný, znepokojený, ustarostený, ale vtedy, keď sa stretne s Bohom; Pán mu ukáže cestu.“ Druhý základný postoj, o ktorom provinciál hovoril, je postoj slabého človeka, ktorý si aj lamentuje, niekedy si až zúfa. Je to postoj krehkosti. „Tu sa mi to spojilo aj s kapitulou. Tento postoj treba brať úprimne, prichádzame sem takí, akí sme. Niekto nadšený, že už tú radosť ani nevie udržať, a niekto môže prísť aj znechutený, s obavami, načo to… Žalmista sa však líši od moderného človeka, ktorý zostáva zatočený v sebe; on to všetko odovzdá Bohu. Toto je moje povzbudenie, aby sme prežívali túto kapitulu pod Božím pohľadom.“

V utorok 23. apríla predsedal rannej svätej omši don František Kubovič, direktor z Bratislavy-Miletičovej. Na začiatku ranného pracovného bloku delegáti kapituly schválili poradie, ako sa budú venovať jednotlivým bodom programu.

2019 04 23 pk 1denIlustračné foto z prvého zasadania Provinciálnej kapituly vo februári 2019.

Celé dopoludnie patrilo citlivej téme odchodov spolubratov. Kapitulná komisia v zložení provinciál Jozef Ižold, vikár Peter Bučány, delegát pre formáciu Jozef Skala a Štefan Turanský, pripravili analýzu situácie. Po trištvrte hodine, v ktorej Peter Bučány predstavil analýzu a prebehla krátka diskusia, pokračovalo uvažovanie nad materiálom v skupinách. Pred obedom stihli ešte zástupcovia skupín predstaviť niektoré myšlienky, ktoré k téme zazneli v štyroch skupinách. Rezonovali aj prvky viac duchovné, aj prvky antropologické, z oblasti psychológie či praktického komunitného života.

V popoludňajšom programe sa Provinciálna kapitula venovala diskusii a hlasovaniu o návrhoch k niektorým právnym otázkam, čo je aj jednou z úloh pred 28. generálnou kapitulou. Ide najmä o úlohy provinciálneho vikára, zloženie členov provinciálnej rady, či o to, koľko spolubratov najmenej má byť v jednej komunite, alebo či je legitímne spájať úlohu direktora a ekonóma v komunite. Poslednou z právnych tém, ku ktorej sa provinciálna kapitula vyjadrovala, je aj možnosť, že niektoré provinciálne diela riadia laici. K tejto téme bolo schválené stanovisko: „Vidíme potrebu prítomnosti reálneho saleziána v každom saleziánskom diele, ktorý by dbal, aby sa tam vnášal saleziánsky duch.“

Pred večerou sa PK ešte venovala študovaniu návrhov zmien v provinciálnom direktóriu a diskusii. Samotné hlasovanie o zmenách v Direktóriu je na programe až v posledný deň.

Druhé zasadanie Provinciálne kapituly 2019 sa koná v dňoch 22. až 26. apríla, pričom dátum záveru kapituly závisí od vývoja prác. Regulátorom PK je don Pavol Grach. Na druhom zasadaní sa zúčastňuje 48 delegátov, ktorí majú hlasovacie právo.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.