Pomoc saleziánskej rodiny pre Ukrajinu neustále pokračuje

(Ukrajina, 14. decembra 2022) – Začiatkom decembra naša kolegyňa Alžbeta spolu s dobrovoľníkom Iakobom vycestovali na pracovnú cestu do Varšavy, kde sa spolu s členmi Don Bosco Network venovali téme pomoci Ukrajine a nastavovali fungovanie pomoci a spolupráce do ďalších mesiacov.

Neskôr navštívili aj saleziánov v Ľvove, ktorí sa aj napriek ťažkému obdobiu v krajine stále snažia o svoju činnosť medzi deťmi a mladými. Či už na ich miestnej technickej škole, kde aktuálne študuje 180 žiakov v odboroch kuchár, stolár, automechanik a IT alebo medzi chlapcami v rodinnom dome Pokrova. Tu funguje aj reštaurácia, ktorá denne ponúka jedlo nielen zamestnancom a chlapcom, ale komukoľvek, kto ich navštívi. Tiež pečú chlieb a iné pečivo, ktoré sa vozí do východnejších miest.

Každý deň trávia aj niekoľko hodín skrytí v bunkroch, keďže siréna sa rozoznieva vždy v prípade nebezpečenstva. Saleziáni v Ľvove sa tiež starajú o chod moderného mestečka pre utečencov Mariapol, kde vyše tristo ľuďom poskytujú ubytovanie, stravu aj program pre deti a mladých. Okrem toho každý týždeň jeden zo saleziánov vozí jedlo, oblečenie či iné materiálne potreby ľuďom na východe, priamo do vojnových oblastí.

SAVIO o. z. spolu so saleziánmi a celou saleziánskou rodinou pokračujú v podpore ľudí postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine. Podávame pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebujú, napríklad aj v ubytovacom zariadení pre utečencov v Gabčíkove, kde DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže realizuje vďaka dobrovoľníkom voľnočasové aktivity pre deti a mladých. Na Slovensku sú aj naďalej ubytovaní 12 chlapci z rodinného domu Pokrova, ktorí tu pokračujú vo svojom štúdiu.

Cez túto stránku môžete poskytnúť dar, ktorý s vďakou využijeme na pomoc ľuďom z Ukrajiny, o ktorých sa staráme a na podporu potrieb saleziánskej rodiny priamo na Ukrajine.

Za fotografie ďakujeme Iakob Tunievi Photography.

Zdroj: savio.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.