Pomoc Ukrajine a provinciálna kapitula: témy, ktoré rezonovali na stretnutí direktorov

(Donovaly,  4. apríla 2022) – V penzióne Zornička sa stretli direktori saleziánskych komunít spolu s provinciálom Petrom Timkom a jeho najbližšími spolupracovníkmi. V programe nebola jarná lyžovačka, ale zdieľanie sa o živote a práci saleziánskych stredísk na celom Slovensku.

Po období ovplyvnenom pandémiou bolo veľkou radosťou stretnúť sa osobne, prezenčne. Aj preto bol v programe vytvorený bohatý priestor na výmenu skúseností a počúvanie sa. V úvode prvého dňa zazneli informácie z rôznych oblastí saleziánskeho poslania – z pastorácie mládeže (Ján Holubčík), spoločenskej komunikácie (Marián Peciar) a formácie (Pavol Drška). Don Drška predstavil aj plán prípravy roka vďačnosti v komunitách z príležitosti storočnice príchodu saleziánov na Slovensko.

Koordinátor pomoci Ukrajine, don Peter Jacko, moderoval dva bloky referovania o zapojení sa jednotlivých komunít. Viaceré komunity sa vo veľkej miere angažovali nielen do pomoci chlapcom z Ľvova, ale aj v sprostredkovaní ubytovania matkám s deťmi. Postupne si účastníci skladali mozaiku, ako saleziáni prežili intenzívny mesiac v službe utečencom z Ukrajiny.

Na záver podelenia sa podelil svojim pohľadom aj vikár provinciála: „Ďakujem. Všade, kde som sa obrátil, vždy ste pomohli, aj bratia, aj ľudia vo vašich strediskách. Je veľmi silné, že 18. februára sme skončili provinciálnu kapitulu s túžbou prekročiť svoje hranice. Chceli sme sa otvoriť na prítomnosť mladých v našich dielach. Čítajme veci v širšom kontexte a väčšej hĺbke, kam nás vedie Duch Svätý.“

Druhá časť stretnutia sa niesla pod taktovkou otca provinciála dona Petra Timka. Bratom direktorom predstavil piatu kapitolu z Manuálu direktora doplnenú o svoje postrehy. Jednalo sa o témy načúvania a dialógu, rozlišovania a slobody a taktiež otázku spoluúčasti.

Taktiež sa vrátil k nedávno prežitej provinciálnej kapitule. „Akoby sme na provinciálnej kapitule upiekli pizzu. Bola chutná, počas prípravy a pečenia bolo všetko fajn, no spolubratia doma uvideli iba jeden chladný kúsok, ktorý ste každý priniesli domov. Toto nenadchne, nezachutí. V komunite chceme skúsiť zažiť pečenie a pochutiť si doma na vlastnoručne upečenej pizze. Takto je možné preniesť atmosféru pečenia a vtiahnuť spolubratov. Pripomína nám to aj Heslo 2022 – Žiť s chuťou, zápalom svoj život a službu.“

Okrem zamyslení bol v programe aj kvalitný čas na modlitbu a na spoločné slávenie Eucharistie.  Na záver bol vytvorený priestor, aby sa aj v menších skupinách bratia direktori podeli o svoju osobnú syntézu, akú zmenu si vyžaduje nový štýl kapituly.

mpsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.