Pomocou DNA identifikovali telesné ostatky blahoslaveného mučeníka Štefana Šándora

(Budapešť, 27. marca 2019) – Saleziánska provincia v Maďarsku s radosťou oznámila, že po dlhom procese štúdií a výskumov boli identifikované a exhumované telesné ostatky blahoslaveného mučeníka saleziána koadjútora Štefana Šándora (1914 – 1953). Jeho blahorečenie sa uskutočnilo v roku 2013, v tom čase nebolo presne známe, kde sa jeho telo nachádza.

Pred vyše rokom začali výskumné práce pod vedením a supervíziou súdnej znalkyne Evy Susa. Na základe skúmanej dobovej dokumentácie, profesionálnej skúsenosti a vierohodnej hypotézy sa došlo k presvedčeniu, k silnej nádeji, že telo mučeníka by malo byť pochované s ďalšími na Novom verejnom cintoríne v Budapešti, presnejšie na parcele s číslom 37, v druhom rade v hrobe číslo 301.

Pred blahorečením Štefana Šándora sa saleziáni usilovali nájsť telo mučeníka. Historicko-archívny výskum pri procese blahorečenia hoci nepriniesol definitívny výsledok, veľmi prispel k terajšiemu procesu.

Ešte 12. novembra 2018, za prítomnosti odborníkov a expertov, sa pristúpilo k otvoreniu hrobu, z ktorého boli vybrané kompletné kostrové ostatky šiestich tiel. Antropologický výskum vykonaný na kostiach vykonalo Antropologické laboratórium Národného centra pre expertízu a výskum (NSZKK). Z listovej obálky a poštovej známky, ktorú nalepil Štefan Šándor, bola získaná jeho DNA a podľa nej výskumníčka Eszter Dudas potom identifikovala kostrové ostatky mučeníka.

„Po ukončení tohto výskumu a zisťovania, ktoré boli urobené pod prísnou odbornou kontrolou, máme radosť, že môžeme oznámiť, aj z pohľadu právneho, aj z pohľadu forenzného, medzi ostatkami šiestich tiel sme boli schopní identifikovať tie, ktoré patria blahoslavenému saleziánovi mučeníkovi Štefanovi Šándorovi,“ vyjadril svoju spokojnosť generálny postulátor pre kauzy svätorečenia saleziánskej rodiny don Pierluigi Cameroni.

Na základe podkladov zo Svätej Stolice budú vykonané ďalšie kroky autentifikácie a konzervácie relikvií a následná slávnosť uloženia relikvií.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.