Pomôžte meniť životy farmárov v Afrike

(Tanzánia, 1. decembra 2021) – V adventnom období prichádza SAVIO o. z. s netradičnou kampaňou, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy. Je zameraná na podporu chudobných farmárov v Tanzánii, ktorým SAVIO pomáha pestovať jablone.

Keďže sú jablká v Tanzánii vzácne a je po nich veľký dopyt, ich cena počas roka neklesá. Farmárom preto môžu priniesť udržateľný príjem a ich deťom lepšiu budúcnosť. Pomysleli ste si, že jablká v tropickom podnebí nerastú? Ale rastú! Treba iba vedieť, ako na to. Keby ste v Tanzánii zasadili jablone a nechali ich tak, ako samorasty by investovali všetku energiu do toho, aby sa skryli pred slnkom. Vetvičky by boli pri sebe vztýčené dohora a nerodili by žiadne alebo len veľmi malé jablká.

Počas školení sa preto farmári učia, ako správne viazať korunu stromu, ako stromy hnojiť, postrekovať a ošetrovať s použitím dostupných ekologických riešení ako cesnak, čili papričky či mydlo. Okrem školení SAVIO podporuje aj vysádzanie stromov v sadoch farmárov, poskytovanie poradenstva pre pestovateľov a vytváranie odberateľského reťazca pre dopestované jablká. Vďaka tomu majú farmári istotu, že jablká predajú.

V uplynulom roku pomohlo SAVIO vyškoliť 500 farmárov, vysadiť 5900 jabloní a odkúpiť od farmárov 1 tonu jabĺk. V nasledujúcom roku chce pomôcť ešte väčšiemu počtu farmárov. Medzi vyškolenými farmármi boli aj sestry Atunogie a Tumepewa. Vo svojej záhrade mali staré jablone, ktoré nerodili takmer žiadne plody. Keď sa začali o jablone správne starať, vďaka novým zručnostiam ich stromy začali rodiť krásne veľké jablká. Každé jablko dnes vedia na trhu predať za 500 tanzánijských šilingov (asi 20 centov), čo je pre sestry veľký príjem.

Na Slovensku sme na jablká takí zvyknutí, až sa nám zdajú obyčajné. Pre farmárov v Tanzánii sú však jablká neobyčajné – dávajú im šancu vymaniť sa z chudoby. Pomôcť farmárom môžete aj vy na www.savio.sk/tanzania.

Informovala: Alžbeta Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.