Popoludnie Misijnej nedele v Michalovciach opäť patrilo deťom

(Michalovce, 24. októbra 2013) – Ako každý rok, aj teraz sme pripravili pre deti popoludňajšiu misijnú hru. Cieľom bolo priblížiť im náročnosť práce, s ktorou sa misionári pri svojej činnosti stretávajú každý deň, a tiež povzbudiť k modlitbe za misie.

Počas hry deti riešili rôzne ťažké úlohy, aby tak získali dôležité suroviny pre svoju misiu. Snažili sa zo všetkých síl a všetci usilovne pracovali pre spoločné dobro. Je tu teda nádej, že v budúcnosti sa budú problematikou misií zaujímať aj seriózne. Nateraz úplne postačí, ak si na misionárov a misijné cirkevné komunity spomenú vo svojich modlitbách.

Zdroj: www.sdbmi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.