Poprad

Saleziánska komunita pod Tatrami spravuje v mestskej časti Veľká farnosť a tiež oratórium s mládežníckym strediskom na sídlisku Juh. Vo Veľkej sa nachádza aj noviciát, kde sa jeden rok mladí muži pripravujú na svoje saleziánske povolanie.

Komunita

  • Peter Barina
  • Ján Drgoň
  • Pavol Drška
  • Jozef Gánovský
  • Martin Kačmáry
  • Miroslav Podstavek
  • Štefan Urban
  • Dominik Vinš

Kontakt

Saleziáni dona Bosca, Velické námestie 1171/1, 058 01 Poprad-Veľká

telefón: +421 919 147 900 (fara)

e-mail: poprad@saleziani.sk

web: salezianipoprad.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.