Posadnutý diablom – 27 légií zlého ducha vo mne

Kniha a osobné svedectvo na Slovensku

Skutočný príbeh a svedectvo autora knihy Posadnutý diablom Francesca Vaiasusa ponúka originálny a komplexný prípad posadnutia diablom a vexácie až po oslobodenie od zlého.Francesco sa narodil v roku 1971 v meste Alcamo na Sicílii. Oženil sa a so svojou manželkou Danielou vedú spoločne rodinnú galériu. V roku 2002, keď mal tridsaťjeden rokov, navštívil kňaza – exorcistu otca Mattea La Gruu a jeho život preťalo veľké nečakané odhalenie. Pri modlitbe exorcista zistil, že sa Francescovho tela zmocnil satan – dvadsaťsedem légií démonov. Od tej chvíle začal Francesco každodenný boj so silami temnoty, ktorý trval 8 rokov, až po jeho oslobodenie.

Vydavateľstvo Don Bosco vydáva titul, ktorého cieľom nie je vyvolať strach z boja proti diablovi, ale zakúsiť radosť z víťazstva, oslobodenia a ponúknuť hodnotné svedectvo o sile modlitby, rodiny a spoločenstva. Aj preto na pozvanie vydavateľstva navštívi autor knihy spolu s manželkou v dňoch 2.- 5.11.2014 Slovensko a ponúknu svoj príbeh v osobnom svedectve v Košiciach dňa 3.11.2014 o 20.00 hod. v seminárnom kostole Sv. Antona Paduánskeho a v Bratislave dňa 4.11.2014 o 19.30 hod. v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline.

Francesco Vaiasuso je jeden z tých zriedkavých prípadov, keď diabol konal mimoriadnym spôsobom. Odmalička trpel psychicky i fyzicky. Keď ho diabol posadol, ovládol len jeho vôľu, nie však jeho rozum a pamäť. Tak Francesco vnímal, čo sa v ňom deje, a pozoruhodne jasne si to zapamätal. Umožnilo mu to tak napísať knihu, pri ktorej máte možnosť spoznať utrpenie, ktoré môže Zlý spôsobiť človeku – osem rokov mučenia a bojov s diablom. Francesco sa však postupne celkom uzdravil, hoci neabsolvoval žiadnu farmakologickú či psychoterapeutickú liečbu – vďaka zásahu Krista v osobe exorcistu zažil oslobodenie od Zlého a od jeho mnohorakých pustošivých a zničujúcich účinkov. Spoluautorom tejto knihy je známy taliansky novinár a spisovateľ Paolo Rodari.

Vydavateľstvo Don Bosco vydalo s podobnou tematikou aj knihy: Znamenie exorcistu, Posledný exorcista či Páter Pio – stretnutia s diablom. Viac informácií nájdete na stránke www.donbosco.sk.  

Úryvok z knihy Posadnutý diablom:

… Čím viac sa otec La Grua modlí, tým väčší je plameň nenávisti, ktorá mnou lomcuje. „Zabijem ťa, ty bastard! Zakolem ťa! Nenávidím ťa!“ silno kričím. Dobre však viem, že to nekričím ja. Je to niekto vo mne, čo kričí, reve a najmä nenávidí. Je to hlboká, neľudská nenávisť, ľudskou mierou nezmerateľná koncentrácia zla. Je to boj – otec La Grua bojuje proti tomu alebo tým, ktorí sa ma zmocnili. Otázka otca La Gruu do mňa vojde ako ostrá čepeľ a prenikne do živého mäsa.„Satan,opýta sa, „si sám alebo sú s tebou ďalší?“Starý exorcista sa tentoraz neobrátil s otázkou na mňa, ale na toho, ktorý je vo mne. Z mojich úst okamžite zaznie odpoveď. Vyslovím ju bez toho, aby som to zamýšľal: „Som sám.Otec La Grua je skúsený exorcista. Je podozrievaný, preto zvýši hlas. „V mene Ježiša Krista ťa žiadam, aby si mi povedal pravdu: si sám alebo sú s tebou ďalší?“ Odpoveď, ktorá zo mňa vyjde, je nepredstaviteľná, ale je to odpoveď, ktorú ten, čo je vo mne, nemôže pred autoritou otca La Gruu nevysloviť. „Dobre, Matte, poviem ti to.“V sakristii vládne ťaživé, ponuré ticho, až kým nezaznejú slová, ktoré ohromia všetkých prítomných. „Nie som sám,“ odpovie, „je nás dvadsaťsedem légií.“

Vydavateľstvo Don Bosco

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.