Posledná zastávka don Bosca na Slovensku: Bratislava – Miletičova

(Bratislava, 29. apríla 2013) – Ako všade na Slovensku, don Bosco nemeškal ani dnes a presne o 10:30 vošlo auto s relikviou na nádvorie pred kostolom Panny Márie Pomocnice kresťanov. Tam ho už očakávali žiaci z niekoľkých cirkevných základných škôl, animátori a oratoriáni, farníci i odchovanci, saleziáni aj spolupracovníci.

2013 04 29 dBMileticka1

2013 04 29 dBMileticka2

2013 04 29 dBMileticka3

Privítanie začalo liturgiou slova a piesňami. Nasledoval animovaný program, počas ktorého si prítomní mohli uctiť relikvie. Premietanie úryvkov z filmu Don Bosco bolo spojené s námetmi na modlitbu pre žiakov – lepšie vzťahy v rodinách, medzi spolužiakmi či dobrá spoveď.

Na poludnie začala svätá omša s donom Jozefom Sarneckým, provinciálnym ekonómom. Direktor domu don Jozef Kabina v príhovore spomenul udalosti, ktoré zažili prví saleziáni tesne po don Boscovej smrti a v tomto duchu povzbudil prítomných, aby si pri relikviách vyprosovali milosti a dali si predsavzatie.

2013 04 29 dBMileticka6

Svätú omšu sprevádzal spevom improvizovaný chlapčenský zbor zložený zo študentov bývajúcich na saleziánskom internáte a vedúcich zborov, ktoré fungujú na Miletičke. Mimo piesní bolo počas omše pozoruhodné ticho a sústredenosť na prítomného svätca.

2013 04 29 dBMileticka7

2013 04 29 dBMileticka8

Na záver omše sa kostol spevom pripojil k mottu dona Bosca, ktoré sa nachádza aj na urne: „Da mihi animas“ – Daj mi duše. Nasledovala modlitba zamestnancov provincie a saleziánskych organizácií, ktorú viedli don Sarnecký a provinciál, don Karol Maník. „Relikvia k nám príde možno iba raz za život. Tieto dva dni sa cíťte slobodní sem kedykoľvek prísť, máte povolenie od zamestnávateľa,“ dodal s humorom na záver.

Dnes ešte nasledovala tichá modlitba a večerná svätá omša s otcom arcibiskupom Zvolenským a otcom biskupom Haľkom a spoločná modlitba saleziánskej rodiny. Momentálne prebieha večerné bdenie, počas ktorého sa čítajú listy dona Bosca. Ľudia stále prichádzajú, aby si uctili relikvie, musia čakať v rade.

2013 04 29 dBMileticka4

Relikvia zostáva na Miletičovej aj zajtra (utorok). Sväté omše budú o 12:00 a 18:00. Možnosť uctiť si relikvie či pomodliť sa bude od 8:00 do 22:00. Don Bosco mieri do Slovinska v stredu, posledná možnosť stretnúť sa s ním bude o 6:45 na svätej omši.

2013 04 29 dBMileticka5

tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.