Posolstvo hlavného predstaveného chlapcom a dievčatám ku sviatku dona Bosca 2016

2016 01 30 hlavny predstaveny2Moji drahí mladí: Nechajte sa získať Ježišom!

Posolstvo hlavného predstaveného chlapcom a dievčatám vo všetkých saleziánskych dielach vo svete ku sviatku dona Bosca.

Moji drahí mladí celého sveta, moji priatelia a priateľky. Viete to? Verím, že veľmi dobre chápem to, čo don Bosco cítil, keď písal mladým, ktorí sa nachádzali v rozličných domoch a oratóriách. Keď im povedal, že cíti ich neprítomnosť a že má skutočnú túžbu vrátiť sa, aby bol s nimi. Môžem vás uistiť, že by som si prial prežiť krásny sviatok dona Bosca vo všetkých a v každom mieste nášho saleziánskeho sveta a osobne vás pozdraviť. Spoločne sa modliť. Smiať sa, radovať sa, spievať a tancovať, ako to zvyčajne robíme, keď chceme vyjadriť saleziánsku radosť. „Naša svätosť spočíva v tom, že sme veľmi veselí,“ hovorieval svätý Dominik Savio.

Keďže nemôžem byť na viac ako jednom mieste naraz, prostredníctvom tohto posolstva nežne klopem na dvere vašich sŕdc a žiadam od vás dovolenie podeliť sa s vami, chlapci a dievčatá, s mojimi najlepšími prianiami šťastia a svätosti pre každého.

Keď budete sláviť veľký sviatok dona Bosca, budem sa nachádzať v Sierra Leone, na africkom kontinente s našimi spolubratmi saleziánmi, ktorí tam chceli zostať aj v najťažších chvíľach epidémie eboly, aby sprevádzali chlapcov a dievčatá, ktorí stratili ich ocka a mamku kvôli chorobe, a ktorí teraz majú ako rodinu iba nás. Keď budem medzi nimi, poviem im, že mladí zo saleziánskych diel vo svete a celá naša saleziánska rodina na nich myslí.

A ja, mysliac na vás a na posolstvo, ktoré môže byť pre vás odkazom ku sviatku dona Bosca, vám hovorím toto: Moji drahí mladí, nechajte sa získať Ježišom!

V súlade s tým, čo som odporúčal celej saleziánskej rodine vo svete, pozývam vás, aby ste si nechali „ukradnúť“ srdce Pánom. Moji drahí mladí, nemajte strach z toho, že Pán bude najdôležitejšou časťou vášho života. Nemajte obavu, že by tak hlboko prenikol do vášho srdca, áno, tak, že nebudete môcť bez Neho žiť.

Možno sa ma niekto opýta, prečo vám toto hovorím. Nuž, na prvom mieste preto, lebo vás mám rád a všetkým vám, chlapci a dievčatá, prajem plný a šťastný život; na druhom mieste preto, lebo viem, že toto by vám povedal don Bosco, tak, ako to hovorieval svojim chlapcom na Valdoccu; na treťom mieste, a to je najdôležitejšie, lebo najistejšou pravdou je, že s Ježišom má všetko vlastné svetlo.

Nemyslite si, že v spoločnosti, v meste alebo mieste, kde žijete, je veľa tých, ktorí by vám dali takéto výzvy. Nie je to v móde. Ale láska Boha pre každého z vás, moji drahí mladí, nie je nejaká móda, ale je to skutočnosť, ktorá prichádza na každé miesto a ku všetkým osobám, ak nechajú v ich srdci zaznieť jeho hlas.

A toto je to, čo vám konkrétne navrhujem:

Navrhujem vám, aby ste sa zastavili a počúvali sa, aby ste tak vošli do vášho vlastného vnútorného sveta, a aby ste počúvali svoj vnútorný hlas.

Navrhujem vám, keď už ste vo svojom vnútornom svete, aby ste hľadali Božiu prítomnosť, ktorý je láska, život a stála novosť: pozývam vás ku skúsenosti objaviť ho a spoznať ho.

Navrhujem vám, aby ste si nechali pomôcť v tomto „stávaní sa hľadačmi Boha“, a aby ste sa tak naučili čítať život ako Božie požehnanie, aby ste žasli nad jeho prítomnosťou a nad jeho stopami vo vás,  spoznali Ho ako toho, ktorý vás skutočne hľadá, je s vami a žije s vami.

Navrhujem vám, aby ste zažili skúsenosti, ktoré by vás priviedli k osobnému stretnutiu s Ježišom, k stretnutiu, ktoré vás vždy očarí a dá pevnosť vášmu životu.

Navrhujem vám, aby vo vás dozrievalo skutočné priateľstvo s Ježišom, priateľstvo, ktoré utužíte v osobnej a spoločnej modlitbe, v Eucharistii a vo sviatosti zmierenia.

Navrhujem vám, aby ste prosili Boha Otca, aby vám dal dar Ducha Svätého, ktorý vo vás spôsobí, aby ste si zvolili byť úplne jeho, tými, ktorí nasledujú Ježiša.

Navrhujem vám, aby ste sa naučili dávať stále viac hodnotu rodine, priateľstvu, bratstvu a solidarite s tým, kto trpí.

Navrhujem vám ešte niečo vznešené: aby ste prijali výzvu prijať život ako dar a ako službu, ktorá vás bezpochyby urobí lepšími a dá plný zmysel vášmu životu.

A toto všetko až po dozretie vášho vlastného projektu života, aby sa tak uskutočnil Boží sen, ktorý má pre každého z vás, a nech sa deje čo sa deje, tento sen bude vždy zárukou šťastia.

Moji drahí mladí, končím tak, ako som začal môj pozdrav: prajem vám veľmi šťastnú oslavu nášho milovaného dona Bosca. Nech Pomocnica, Matka, ktorá robila pre neho všetko, je aj naďalej pre vás bezpečným prístavom, a aby Pán Ježiš pokračoval v získavaní vašich sŕdc a vašich životov.

S láskou vás objíma

Ángel Fernández Artime SDB

hlavný predstavený

2016 01 30 hlavny predstaveny

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.