Posolstvo hlavného predstaveného kvôli Covid-19 (+VIDEO)

(Rím, 2. apríla 2020) – „Musíme naďalej rozmýšľať ako čo najskôr pomôcť najnúdznejším, rodinám, ktoré majú veľké ťažkosti prežiť, najchudobnejším, tým, ktorí nemôžu pracovať a nemajú čo jesť.“ Don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov, sa prihovára v situácii pandémie koronavírusu.

Prinášame vám video s anglickým dabingom a pod videom slovenský preklad posolstva (preklad spracovaný z pôvodnej talianskej verzie posolstva).

Drahí spolubratia saleziáni, moja najdrahšia saleziánska rodina, rodinám, ktoré ma môžu vidieť, najdrahší mladí, animátori, katechéti, pozdravujem vás v tejto chvíli veľkej bolesti kvôli pandémii koronavírusu. Je to realita, ktorá zasahuje ľudstvo, zasahuje toľké národy, viac než 188 v tomto momente, zasahuje naše komunity saleziánov dona Bosca – zomrelo už viac než 14 spolubratov na tento vírus. Znamená to, žijeme v bolesti. A aj mnohé rodiny, ktoré poznáme, stratili niekoho milovaného. Je to tvrdá skutočnosť. Nosím si v srdci pamiatku na modlitbu v piatok večer, pri ktorej sme toľkí z nás sprevádzali Svätého Otca. Môžem vás ubezpečiť, že saleziánske komunity, saleziánska rodina po celom svete, sme boli veľmi zúčastnení na tej modlitbe, hoci boli rozličné hodiny dňa vo svete. Čítal som jedno vyjadrenie, ktoré sa mi zdá veľmi adekvátne: Istotne sa Svätý Otec nikdy nemodlil tak sám, tobôž na takom veľkom námestí ako je námestie Svätého Petra – také veľké a prázdne, a pršalo. No istotne sa nikdy nemodlil tak veľmi sprevádzaný celým kresťanským svetom, a istotne aj inými veriacimi iných náboženstiev. A pápež nám nechal toto posolstvo, jediné možné s pohľadom viery a nádeje, z úryvku evanjelia o búrke, kde nám Pán hovorí: „Nebojte sa.“ Všetci moji drahí, sú to chvíle, ktoré treba prežívať s touto veľkou citlivosťou: s hlbokým pohľadom viery, so silnejšou a intenzívnejšou modlitbou, a hlboké presvedčenie, že v Bohu máme našu dôveru a istotu. Zároveň vám poviem, že som veľmi potešený toľkým iniciatívam nášho saleziánskeho sveta ako rodiny, pričom v tejto realite, v tomto čase, sa prežíva skutočné občianstvo v prijímaní podmienok a noriem vlád a autorít – lebo tak máme robiť ako čestní občania –, no bol to vodopád tvorivosti a iniciatív v celom svete a za to vám vyjadrujem uznanie. A dodávam: musíme naďalej rozmýšľať ako čo najskôr pomôcť najnúdznejším, rodinám, ktoré majú veľké ťažkosti prežiť, najchudobnejším, tým, ktorí nemôžu pracovať a nemajú čo jesť. Musíme mať túto starosť v našom srdci. Cítim sa a som veľmi blízko vám všetkým v saleziánskom svete a toľkým priateľom charizmy dona Bosca. Niet pochýb, že don Bosca nás stále sprevádza a naša Matka Pomocnica nás všetkých nosí v náručí. Modlime sa jedni za druhých.

ANS, rhsdb

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.