Pošta pre dona Bosca

(Bratislava, 9. apríla 2013) – Takmer dvadsiatka mladých vstúpila do podzemných priestorov saleziánskeho domu na Miletičovej. Tentokrát sa tam nekonali žiadne poplachové nácviky ani akčná príprava animátorov na letný tábor. Pripravovala sa Pošta pre don Bosca.

Pripravili asi päťdesiat kartónov materiálu, ktorý pomôže priblížiť odkaz dona Bosca a pripomenie tieto výnimočné momenty s donom Boscom medzi nami.

Očakávajte čoskoro vo vašich strediskách!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.