Postup v kauze Božieho služobníka dona Eliu Cominiho

(Vatikán, 10. apríl 2017) – 4. apríla 2017 počas zasadania teologických komisie pri Kongregácii pre kauzy svätých bolo prijaté pozitívne vyjadrenie, s deviatimi odsúhlasujúcimi hlasmi, o povesti svätosti a hrdinských cnostiach Božieho služobníka dona Eliu Cominiho (1910-1944) zo Spoločnosti sv. Františka Saleského.

2017 04 10 ANS Comini

Elia Comini sa narodil 7. mája 1910 v Calvenzane v provincii Boloňa. Navštevoval saleziánsku školu vo Finale Emilia, kde požiadal o vstúpenie do saleziánskej spoločnosti. Po noviciáte v Castel de'Britti zložil prvú rehoľnú profesiu v roku 1926. V tom istom roku mu zomrel otec. Druhým otcom sa mu stal Mons. Fidenzio Mellini, arcibiskup Salvara, tiež z provincie Boloňa, ktorý poznal dona Bosca. Štúdiá dokončil vo Valsalice v Turíne a neskôr vyštudoval aj literatúru na Štátnej univerzite v Miláne. Za kňaza ho vysvätili 16. marca 1935.

Don Comini bol kňazom a učiteľom, apoštolom a vychovávateľom v saleziánskych školách v Chiari a Trevigliu. Stelesňoval pastoračnú lásku dona Bosca a saleziánske znaky dobrosrdečnej láskavosti, ktorú zdieľal s mladými ľuďmi prostredníctvom svojho vľúdneho charakteru, miloty a úsmevu.

V lete 1944 sa vrátil do Salvara pomôcť svojej starnúcej matke a Mons. Mellinimu. Oblasť bola epicentrom vojny medzi spojeneckými silami, partizánmi a nacistami. Don Elia bol vždy blízko ľuďom, obzvlášť vysídleným ľuďom v oblasti. Vždy bol k dispozícii na spovede, bol zapálený v kázaní a dobre využíval svoje muzikantské zručnosti na spestrenie rôznych príležitostí. Spolu s kňazom zo Spoločnosti kňazov Srdca Ježišovho, Martinom Capellim, navštevoval a pomáhal utečencom a mužom na úteku, ošetrovali zranených, pochovávali mŕtvych a utešovali ľudí, často v ohrození vlastných životov.

29. septembra 1944 bol spolu s pátrom Capellim zatknutí počas cesty do Creda, kde bolo zmasakrovaných 69 ľudí. Hliadka SS si o nich myslela, že sú špióni, zle s nimi zaobchádzali, používali ich ako zásobovačov na prepravu munície. V nedeľu 1. októbra 1944 spolu s ďalšími 44 mužmi boli zabití nacistami.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.