Potrebujeme pomoc pri hľadaní základných hodnôt

(21. novembra 2012) – V dňoch 14.-17.11.2012 sa v maďarskom Péliföldszenkereszt uskutočnilo regionálne stretnutie delegátov za pastoráciu mládeže regiónu Európa sever.  

Bola to výborná možnosť na vzájomné zdieľanie sa účastníkov a výmenu skúseností. Na stretnutí rezonovali nasledujúce témy: prehodnotenie pastorácie mládeže v saleziánskych provinciách, analýza minulosti a projekty do budúcnosti, Synoda o Novej evanjelizácii, web všetkých saleziánskych škôl v Európe. Najzaujímavejším bodom celého stretnutia bolo predstavenie projektu: "Chcel by som dať život". Je to iniciatíva o vytváraní kultúry povolania, ktorá prebieha v Taliansku už viac rokov. Na záver sa uskutočnilo stretnutie s mladými z Maďarska. Nieslo sa v srdečnom duchu a diskusiách. Mladí na otázku: "Čo očakávate od saleziánov?" Odpovedali: "Potrebujeme pomoc pri hľadaní základných hodnôt." Vyjadrili ťažkosť spojiť kultúrne a športové ponuky s ponukou hlbokej modlitby.  

Najviac ma oslovilo svedectvo jedného chlapca, ktorý rok býval v saleziánskej komunite v Miláne. Komunita má viac ako 40 spolubratov a väčšina z nich má nad 70 rokov. Keď zvažovali, či pozvať mladých k účasti na každodennom živote, spolubratia saleziáni sa pýtali: Budú sa s nami modliť? Budú s nami pri stole? Neodradí ich to? Po roku, keď mladí odchádzali z komunity, mnohí starší saleziáni mali slzy na krajíčku. Na otázku, čo ich najviac obohatilo, jeden z mladých odpovedal: "Každodenný život, rozhovory, ako som napríklad jednému starému saleziánovi pomáhal vyzuť topánky, lebo to nevládal urobiť sám." Spolubratia saleziáni to hodnotili nasledovne: "Nám ako komunite to dalo veľa, zmenila sa pozitívne atmosféra a stali sme sa otvorenejší." 

2012_11_21_pastoracia2.jpg

2012_11_21_pastoracia1.jpg

2012_11_21_pastoracia3.jpg

2012_11_21_pastoracia4.jpg

2012_11_21_pastoracia5.jpg

Informoval: Pavol Degro SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.