Povesť svätosti Božieho služobníka Francesca Convertiniho potvrdená

(Vatikán, 16. januára 2017) – Členovia Kongregácie pre kauzy svätých vyjadrili 10. januára na zasadaní pozitívne stanovisko ohľadom povesti svätosti a hrdinských cností Božieho služobníka Francesca Convertiniho, saleziána misionára v Bengálsku. Narodil sa v Locorotondo (Bari, Taliansko) 29. augusta 1898 a zomrel v Krišnanagáre v Indii 11. februára 1976.

Francesco sa narodil na juhu Talianska v roku 1898. Počas prvej svetovej vojny ho povolali do vojenskej služby. Bol zranený, uväznený a prevezený do Poľska. Po návrate domov odpovedal "áno" na Božie volanie.Misijný kríž mu odovzdal blahoslavený Filip Rinaldi. Do Indie vyrážal z Janova. Bol známy pre svoj apoštolský zápal. Jeho misijným poľom bolo Bengálsko, kde mal množstvo priateľov a duchovných detí, nevzdelaných aj učených, bohatých aj chudobných. Bol jediným misionárom, ktorý mohol vstúpiť do domu hinduistov či moslimov. Chodil postupne z dediny do dediny na koni, bicykli či peši len so svojím ruksakom. Takto mohol stretnúť mnoho ľudí a rozprávať sa s nimi o Kristovi.

Počas celého života mal schopnosť prijímať druhých a stretávať sa s ľuďmi na úrovni srdca, dobroty a ľudskosti. Je to dedičstvo, ktoré nám odovzdáva, obzvlášť mladým generáciám.

Don Convertini nebol teoretikom. Bol veľmi praktický a schopný rozširovať hodnoty a ideály Evanjelia mnohými spôsobmi. Chápal milosrdenstvo nie ako vágnu sentimentálnu emóciu, ale ako konkrétnu prax všetkých telesných a duchovných skutkov milosrdenstva.

Dával sa všetkým rovnako: moslimom, hinduistom a kresťanom. Všetci ho mali radi a vnímali ho ako majstra vnútorného života, s múdrosťou v srdci, ktorej mal hojne. Bol oddaný blahoslavenej Panne. Zomrel v roku 1976 šepkajúc: "Moja Matka, nikdy v živote som sa ti neznepáčil. Teraz mi pomôž!"

2017 1 06 ANS Francesco

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.