Povolanie animátora je povolaním lásky

(Banská Bystrica, 31. októbra 2016) – Saleziánske stredisko v Banskej Bystrici sa môže pochváliť ďalšou novinkou. V sobotu 22. októbra sa totiž v jeho útrobách po prvýkrát uskutočnil nový projekt, vďaka ktorému môžu animátori rásť nielen v dobrovoľníckom, ale i duchovnom rozmere.

Stredisková škola animátorov je trojročný kurz určený pre všetkých dobrovoľníkov zo saleziánskeho strediska. Je rozdelený na tri ročníky, počnúc od začínajúcich animátorov, ktorí absolvujú všetky tri roky, až po najskúsenejších, ktorí budú študovať už len záverečný rok. V každom ročníku absolvujú štyri bloky – dve soboty sa všetci po ročníkoch stretnú v saleziánskom stredisku a dva víkendy absolvujú na saleziánskych chatách.

Povolanie animátora, povolanie k svätosti a Povolanie k láske, milovať Boha a blížneho boli témy otváracieho stretnutia pre prvý a druhý ročník. Rozdelení do dvoch miestností, každá skupina sa spoločnými diskusiami a prednáškami snažila nájsť odpovede na aktuálne otázky povolania animátorstva a ich povolania k svätosti.

Program bol obohatený o duchovnú obnovu, svätú omšu, modlitbu svätého ruženca. Nezabudlo sa však ani na spoločný čas, kedy si všetci mohli vyskúšať, akú veľkú majú dôveru voči svojim vrstovníkom. Prostredníctvom rôznych hier mali možnosť zakúsiť padanie do neznáma a iné „skúšky odvahy a dôvery“.

Povolanie animátora je taktiež veľkou skúškou odvahy, obety aj vytrvalosti. Prvým kurzom sa to všetko len začalo. Najbližší termín SŠA, ako sa skrátene hovorí strediskovej škole animátorov, sa uskutoční už v decembri na chatách v Banskej Belej a Ranči.

www.sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.