Požehnané sviatky

 

"Čo bolo na počiatku,

čo sme počuli,

čo sme na vlastné oči videli,

na čo sme hľadeli

a čoho sa naše ruky dotýkali,

to zvestujeme: Slovo života."

 

(1 Jn 1,1)

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.